Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
1
 
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และ พนักงานเทศบาลนครอุบลฯ ลงพื้นที่ ติดตามการปรับปรุง และพัฒนาสวนสาธารณะห้วยม่วง และสวนสาธารณะหนองบัว ให้เป็นพื้นที่สีเขียว รองรับการทำกิจกรรมการออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นปอดของชาวอุบลฯ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
 
Pr.จันทนิภา/ข่าว.ขนิษฐวดี
ภาพ.ชาญชัย/กราฟิก.วิภารัตน์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี