Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ใส่ใจทุกใบคำร้องของประชาชน มอบสำนักช่างลงพื้นที่ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาตามใบคำร้องของประชาชน บริเวณซอยชยางกูร 14 แก้ไขหลอดไฟกระพริบ , ทาสีคันหิน ขาว-แดง ถนนศรีณรงค์ ข้างโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี , แก้ไขตู้ควบคุมหน้าโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง , แก้ไขระบบสายเมนไฟหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี , ซ่อมไฟ ซอยชยางกูร 18 จำนวน 5 จุด , ซ่อมไฟหน้าคลีนิคหมอบี ถนนพิชิตรังสรรค์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน

2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
 
Pr.สยามกมล
Cr.ภาพ สำนักช่าง
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี