Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

DSC 0245

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมนายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกฯ เป็นประธานในการประชุมเพื่อสำรวจประเภทนักกีฬาที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ประจำปี 2560 รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “เวสสุวัณเกมส์” ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลนครอุบลราชธานี

 DSC 0246

DSC 0247

DSC 0248

DSC 0249

DSC 0250

DSC 0251

DSC 0252

DSC 0253

ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ

ข่าว : วิภารัตน์ ชัยชนะ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...