Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธาน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ มอบนโยบายสรุปการปฎิบัติงานประจำเดือนของแต่ละสำนัก กอง/ฝ่าย ในหน่วยงานเทศบาล
พร้อมกันนี้ ได้ร่วมแสดงความยินดีตัอนรับพนักงานเทศบาลที่โอน(ย้าย) มาดำรงตำแหน่งในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ในห้วงเดือนกรกฎาคมนี้ด้วย

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

28

 

29

 

30

 

31

 

ข่าว.กิตติยา
ภาพ.ชาญชัย/กราฟิก.วิภารัตน์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี