Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด"โครงการ วัยรุ่น วัยใส รักอย่างไรไม่เสี่ยงท้องก่อนวัยอันควร รุ่นที่ 3" ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว โดยคณะวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมอบรม เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร

2

3

4

ภาพ/ข่าว : นายเอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครอุบลราชธานี
#pr05 สุธีลาพร