Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

IMG 0013

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร...นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-6 ปี ในชุมชน รุ่นที่ 2 เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการที่ดีในแต่ละด้านจะทำให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต

IMG 0014

IMG 0015

IMG 0016

IMG 0017

IMG 0018

IMG 0020

IMG 0027

S 316522504

S 316522507

S 316522510

S 316522512

S 316522513

S 316522517

S 316522520

S 316522520

S 316522522

S 316522524

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล

#pr05 สุธีลาพร