Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี นางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกฯ หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ร่วมกับทีมสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี หน่วยตรวจสุขภาพภาคีเครือข่ายเพื่อนนครอุบลราชธานี เพื่อมอบยาสามัญประจำบ้าน ตรวจสุขภาพทั่วไปและให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ทางลงหาดวัดใต้ ,ชุมชน รร.เทศบาลบูรพา 1 ,ชุมชนวัดเลียบ 2 และลงเรือเพื่อตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่และให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถเดินทางออกมาได้ ณ ซอยสุริยาตร์ 1/1

 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Pr.06พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ภาพ /สมชาย, ชาญชัย, วัชราภรณ์ ทีมฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลนครอุบลราชธานี

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...