Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

DSC 3897

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนบริการสาธารณสุข 2 หนองบัว นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการป้องกันการเกิดความพิการจากอุบัติเหตุในชุมชนด้วยการให้ความรู้วินัยจราจร โดยมีวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี มาให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร สถานการณ์อุบัติเหตุในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดระบบจราจรในชุมชน มีกลุ่มเป้าหมายคือ ตัวแทน อสม. กรรมการชุมชน และประชาชนทั่วไป

DSC 3898

DSC 3899

DSC 3901

DSC 3904

DSC 3906

DSC 3908

ขนิษฐวดี /ข่าว
ธิรัก / ภาพ