Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

DSC 4190

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอภิปรายในหัวข้อ "พลังมิตรภาพบำบัด สุขจากการให้" ร่วมกับ อาจารย์สายชล ศรทัตต์ ชมรมเพื่อนมะเร็งไทย ,ศาสตราจารย์นายแพทย์อิศรางค์ นุชประยูร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ ในโครงการรวมพลังเครือข่ายมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน ประจำปี 2560 ณ โรงแรมลายทอง ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี

DSC 4191

DSC 4192

DSC 4193

DSC 4202

DSC 4209

DSC 4210

ภาพ/ข่าว ขนิษฐวดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน