Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายอธิปไตย โยธามาตย์ ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นประธานประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ โดยมี นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง/ฝ่าย ร่วมปรึกษาหารือข้อราชการและหาแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย

2

3

4

5

6

7

8

#Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ ,ข่าว/คุณภัททิยาภรณ์

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...