Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 MG 7760

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายประพจน์ พากเพียร ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรี นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล มอบโอวาทให้แก่นักเรียนนักกีฬา อปท. ที่จะไปทำการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.แห่งประเทศไทย รอบชิงชะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ จ.ภูเก็ต ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

  MG 7761

 MG 7762

 MG 7763

 MG 7764

 MG 7765

 MG 7766

 MG 7767

 MG 7773

 MG 7774

 MG 7775

 MG 7777

 MG 7784

 MG 7790

#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/ชาญชัย ,ขนิษฐวดี