Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านขยะรีไซเคิล จาก เทศบาลตำบลสิเกา จังหวัดตรัง ณ ชุมชมวัดสารพัฒนึก

2

3

4

ภาพ : คุณนพ
#pr05 สุธีลาพร