Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

01

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 จัดกิจกรรมอุบลเมืองตาฮัก ชวนคนรักมาปั่นได้ปั่นดี ปีที่ 2 ในนามเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานและผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ ที่ท่านให้การสนับสนุนกิจกรรมปั่นจักรยานมาอย่างต่อเนื่องโดยเทศบาลนครอุบลฯ /สวนสัตว์อุบลฯ/สสจ.อุบลฯ/รพ.สรรพสิทธิประสงค์/องค์กรงดเหล้า จ.อุบลฯ/รร.นารีนุกูล/กิจตรงยามาฮ่า/กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 6 (ร6พัน1)/ธนาคารออมสิน ภาค12/บิ้กซีอุบลฯ และภาคีเครือข่ายนักปั่นจักรยาน จ.อุบลราชธานี อีกมากมาย

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ภาพ/ชาญชัย ,เตชิต