Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี จำนวน 16 ชุมชน 5 หมู่บ้าน 592 หลัง เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 16 ชุมชน 543 หลัง และเทศบาลเมืองแจระแม จำนวน 5 หมู่บ้าน 48 หลัง ที่ได้รับผลกระทบเสียหายต่อนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ณ อาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ ตามจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการอนุมัติเงินทดรองราชการ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีแล้วนั้น

2

3

4

5

6

7

8

9

ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
ภาพ : ชาญชัย สวัสดี และชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร