Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 23 เมษายน 2561 โรงรับจำนำเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 และ 2  ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อแบ่งเบาภาระประชาชน

เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท ดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 25 สตางค์เดือน
เงินต้นมากกว่า 5,000 บาท ดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 1 บาท/เดือน

ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่????

สถานธนานุบาลแห่งที่ 1 ตรงข้ามไปรษณีอุบลฯ โทร.045-255385

สถานธนานุบาลแห่งที่ 2 ข้างตึกสุนีย์ ถ.ชยางกูร โทร.045-315539

2

3

Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

เทศบาลนครอุบลราชธานี จัดงานประเพณีสงกรานต์และเทศกาลอาหารไทย – อินโดจีนขึ้น ในระหว่างวันที่ 11 – 15 เมษายน 2561 ณ บริเวณรอบทุ่งศรีเมือง เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี อันดีงาม และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี โดยภายในงานมีกิจกรรมตามกำหนดการดังนี้

วันที่ 11 – 15 เมษายน 2561

เวลา 14.00 น. เทศกาลอาหารไทย – อินโดจีน 
เวลา 18.00 น. การแสดงดนตรีพื้นเมือง ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง

วันที่ 11 เมษายน 2561 

เวลา 17.00 น. พิธีเปิดถนนดอกไม้และสายน้ำ ณ แยกทางเข้าศาลหลักเมือง

วันที่ 13 เมษายน 2561

เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป ณ ลานเทียนทุ่งศรีเมือง สรงน้ำอนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ,พระอุบาลีคุณูปมาจารย์,สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ และศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 09.00 น. พิธีเปิดงานมหาสงกรานต์นครอุบลราชธานี 
พิธีสรงน้ำพระแก้วบุษราคัมเป็นปฐมฤกษ์ 
พิธีอัญเชิญพระแก้วบุษราคัมประดิษฐานบนบุษบกคานหามเพื่อร่วมขบวนแห่สงกรานต์เคลื่อนขบวนแห่พระแก้วบุษราคัมจากถนนอุปราชหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม แล้วซ้ายไปถนนเขื่อนธานี เลี้ยวขวาผ่านถนนหลวง (จุดการแสดงที่ 1) เลี้ยวขวาผ่านถนนพรหมเทพ (จุดแสดงที่ 2)เลี้ยวขวาผ่านถนนอุปราช สิ้นสุด ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม
เวลา 17.00 น. พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ 106 ชุมชน ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง

วันที่ 14 เมษายน 2561 

เวลา 18.00 น. งาน“ตุ้มโฮม” ณ บริเวณลานเทียนทุ่งศรีเมือง

เทศบาลนครอุบลราชธานี ขอเชิญชวน นักท่องเที่ยว ประชาชน เที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ และเทศกาลอาหารไทย- อินโดจีน และร่วมรณรงค์เล่นน้ำสงกรานต์ สนุก ปลอดภัย ไร้บุหรี่และแอลกอฮอล์ หรือ “สงกรานต์บ้านเฮา บ่เมา กะม่วนได้”

Pr.04 ขนิษฐวดี ข่าว
เตชิต /ภาพ

1

วันที่ 20 มีนาคม 2561 เทศบาลนครอุบลราชธานี พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงฟรี ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น. ตามกำหนดการและสถานที่ ดังนี้

เดือนมีนาคม 2561

วันวันน????20 มี.ค.61 วัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย)
????21 มี.ค.61 วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
????22 มี.ค.61 วัดศรีอุบลรัตนาราม
????23 มี.ค.61 วัดศรีแสงทอง

????27 มี.ค.61 วัดสุทัศนาราม
????28 มี.ค.61 วัดบูรพาราม
????29 มี.ค.61 วัดบ้านนาควาย
????30 มี.ค.61 วัดมหาวนาราม

เดือนเมษายน 2561

????3 เม.ย.61 วัดสว่างอารมณ์
????4 เม.ย.61 วัดแจ้ง
????5 เม.ย.61 วัดทุ่งศรีเมือง

????10 เม.ย.61 วัดศรีประดู่
????11 เม.ย.61 วัดสารพัฒนึก

และในช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าฟรี ณ งานสัตวแพทย์ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี โทร 045-246060-3 ต่อ 180

2

3

4

Pr.04 ขนิษฐวดี 

ภาพจากฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 23 มีนาคม 2561 เนื่องจากช่วงนี้ เทศบาลนครอุบลฯได้เตรียมพื้นที่ จัดงานถนนดอกไม้และสายน้ำ บริเวณ ถนนราชบุตร(หน้าโรงเรียนอนุบาลอุบล) โดยทางสำนักการช่าง กำลังดำเนินการวางท่อ เพื่อเตรียมพื้นที่จัดงานถนนดอกไม้และสายน้ำ ให้ประชาชนได้มาเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน ที่จะถึงนี้ จึงขอให้ผู้ที่สัญจรไปมาได้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

2

3

4

#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

IMG

ข้อมูลโดย งานวิจัยและประเมินผล