Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 กกต.เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า เลือกตั้งนอกเขต เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  ตั้งแต่บัดนี้ถึง19 กุมภาพันธ์ 2562

ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

- ยื่นด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทน

- ยื่นทางไปรษณีย์

- ยื่นทางอินเตอร์เน็ต

เลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/

เลือกตั้งนอกเขตราชอาณาจักร https://election.bora.dopa.go.th/ectabroad/

ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิหรือประสงค์ขอลงคะแนนพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจำตัวประชาชน คำสั่งแต่งตั้งและชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและหลักฐาน...

วันที่ 4-16 มี.ค.62  วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร

วันที่ 17 มี.ค.62 วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตและนอกเขตเลือกตั้ง

สอบถามเพิ่มเติม สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี โทร 045-355366-7
รู้สิทธิ รู้หน้าที่ ตามวิถีประชาธิปไตย

2

3

4

Cr.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2,ประชาสัมพันธ์ กกต.
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 2 มกราคม 2562 เทศบาลนครอุบลราชธานี ขอเชิญชวน ผู้มีหน้าที่ที่ต้องชำระภาษีในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562 ดังนี้

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562

ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 30 มีนาคม 2562

ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 30 เมษายน 2562

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของทรัพย์สิน และใบเสร็จรับเงินภาษีปีเก่ามาแสดงด้วย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการคลัง เทศบาลนครอุบลราชธานีโทร. 045 - 246060 - 3 ต่อ 110  ในวันและเวลาราชการ

Cr.สำนักการคลัง
Pr.04 ขนิษฐวดี 
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

153794
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
688
749
2317
146573
13546
24816
153794

Your IP: 54.235.55.253
2019-02-19 12:48