Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

DSC 1185

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.45 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานพิธี "โครงการพอกเข่าด้วยสมุนไพร" เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพอกเข่าด้วยสมุนไพร เพื่อรักษาอาการปวดเข่า ซึ่งสามารถนำไปใช้ดูแลตนเองและครอบครัว ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

DSC 1186

DSC 1187

DSC 1195

DSC 1198

DSC 1199

DSC 1214

DSC 1217

ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
ภาพ : สุธีลาพร ริพล

1

วันที่ 26 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร  นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรี รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ จากนายแพทย์สุรชัย เกษมศิริ ผู้แทนคุณพ่อสุรชัย - คุณแม่เสงี่ยม เกษมศิริ ซึ่งได้บริจาคถังออกซิเจน ขนาด 6 ลิตร จำนวน 2 ถัง พร้อมข้อต่อ ให้กับศูนย์ประสานอุปกรณ์การการแพทย์ชุมชน เทศบาลนครอุบลราชธานี ในการนี้เทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้มอบใบประกาศเกียรติบัตรเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณมา ณโอกาศนี้ด้วย

2

ภาพ/ชาญชัย , วัชราภรณ์
ทีมฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลนครอุบลราชธานี

1

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ชุมชนวังแดง เพื่อนำเรือเข้าช่วยอพยพสิ่งของขึ้นสู่พื้นที่สูง เนื่องจากเกิดอุทกภัยขึ้นในคืนวันที่ 25 กรกฎาคม ที่ผ่านมา (พายุดีเปรสชั่นเซินกา)

2

3

5

6

7

8

ภาพ : คุณทราย, My love pee, Dede

ข่าว : สุธีลาพร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

1

วันที่ 26 กรกฏคม 2560 เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เร่งเข้าช่วยเหลือ อพยพขนย้ายสิ่งของ ตัดกิ่งไม้ล้มขวางถนน และสูบน้ำออกจากบ้านเรือน เพื่อบรรเทาทุกข์ของชาวนครอุบลราชธานี ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตเทศบาล

2

3

4

5

6

7

8

9

ภาพ : ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าว : 

สุธีลาพร

 MG 6124

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมประชุมและแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 9 (ปี 2560 ) ณ ห้องทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์  MG 6130

 MG 6134

 MG 6137

 MG 6140

 MG 6141

 MG 6142

 MG 6143

 MG 6144

 MG 6147

 MG 6148

 MG 6150

 MG 6152

 MG 6156

 MG 6161

 MG 6162

 MG 6163

 MG 6164

 MG 6165

ข่าว/พลอยฐิชาภรณ์
ภาพ/ชาญชัย