Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กล่าวรายงานต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด ภายใต้โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด จ.อุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้าน/ทุกชุมชนปลอดยาเสพติด ณ บริเวณลานวัดหลวง

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร , ธิรักษ์ กองวิชาการและแผนงาน

1

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยทำบุญเลี้ยงพระวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถานศึกษา

2

3

4

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร , ธิรักษ์

1

วันที่ 14 มี.ค 60 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นางศิริวรรณ วิชัยโย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันควบคุมโรค และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 5 (ดอนเจ้าปู่ทองแดง) คณะอสม.ลงพื้นที่เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ(ไข้เลือดออก,ไข้ปวดข้อยุงลาย,ไวรัสซิก้า)ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2560 แบบเข้มทุกตารางนิ้วตามแผนรณรงค์ฯครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

2

ภาพ/ข่าว หน.รัชนี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นำหัวหน้าส่วนงาน เจ้าหน้าที่ และพนักงานเทศบาล ร่วมออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน และเต้นแอโรบิค เป็นประจำทุกวันพุธ เวลา 15.00 น. ในการนี้เทศบาลฯเชิญชวน ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายได้ทุกวันพุธ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

45

6

7

8

ภาพโดย หน.พิศาล ,หน.หนิง,ชินวัตร
ข่าวโดย ขนิษฐวดี

1

  วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง หัวหน้าส่วนบริหารงาน เจ้าหน้าที่สำนักการช่างที่เกี่ยวข้อง ลงตรวจพื้นที่วางท่อระบายน้ำ เพื่อรับทราบปัญหาและความคืบหน้าในการวางท่อระบายน้ำบริเวณแยกวนารมย์

2

3

4

5

6

7

ภาพโดย ชาญชัย,ชินวัตร,ลูกน้ำ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...