Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

S 40239110

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ เวทีอาคารเรียนบัวหลวง โรงเรียนเทศบาลบูรพา นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาในชั้นดังกล่าว เพื่อแสดงความยินดี และเป็นจุดเริ่มของการก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงทางบทบาทหน้าที่จากนักเรียน นักศึกษาไปเป็นผู้ใหญ่วัยทำงาน พร้อมเข้าสู่โลกของอาชีพ สู่สังคมความเป็นจริง ให้แนวทางการพัฒนาตนหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป ตลอดจนถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดี ปลูกฝังความรักความศรัทธาระหว่างองค์กร สถาบันให้เหนี่ยวแน่น

S 40239111

S 40239112

S 40239113

S 40239114

S 40239115

S 40239117

S 40239119

S 40239121

S 40239123

S 40239124

S 40239125

S 40239129

S 40239130

S 40239131

S 40239132

S 40239134

S 40239137

S 40239138

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
#pr05

1

วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายอธิปไตย โยธามาตย์ รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการป้องกันควบคุมโรคและสุขภาพในเขตเมือง โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุลบราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนแวนชั่น

2

3

4

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/ชาญชัย

1

วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายกฯแอน สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นำพนักงานเทศบาล ร่วมกับผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดน้อย)รณรงค์ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดน้อย)เพื่อให้เป็นตลาดสด สะอาด น่าซื้อ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pr.04 ขนิษฐวดี
เตชิต/ ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

01

วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานในการต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น จากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายสำเนียง สิมมาวัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และคณะ ร่วมประเมินครั้งนี้ ณ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

37

38

39

36

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/ชาญชัย

IMG 2253

วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานในงานเปิดนิทรรศการ “ชุมชนสดใส ชีวีปลอดภัย ใส่ใจแยกขยะ” ภายใต้โครงการจินตนาการสู่งานศิลป์ จากขยะรีไซเคิล ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อมุ่งให้มองหาวิธีที่จะนำสิ่งของที่เราเชื่อกันว่า”เหลือใช้” แล้วกลับมาทำให้เกิดประโยชน์ในรูปที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้กับนักเรียนและประชาชนในชุมชน ได้มีความรู้ในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี นำความรู้ด้านรีไซเคิลที่ได้ ให้สามารถเพิ่มมูลค่า ด้วยการออกแบบ เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ ที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
โดยในงานมีกิจกรรม
1.การจัดนิทรรศการผลงานของโรงเรียน 2.การประกวดชุดแฟชั่นรีไซเคิล ของนักเรียนทุกระดับชั้น 
3.การมอบรางวัล คลิปสั้น เรื่อง การลดปริมาณขยะ สิ่งประดิษฐ์จากรีไซเคิล ซึ่งได้ประกวดมาแล้วจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี และโรงเรียนอุดมสามัคคี สำนักงานพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ณ เวทีอาคารบัวหลวง โรงเรียนเทศบาลบูรพา

IMG 2260

IMG 2263

IMG 2266

IMG 2271

IMG 2281

IMG 2283

IMG 2292

IMG 2294

IMG 2304

IMG 2306

IMG 2309

IMG 2313

IMG 2318

IMG 2320

IMG 2325

IMG 2330

IMG 2334

IMG 2336

IMG 2344

IMG 2347

IMG 2348

IMG 2352

IMG 2358

IMG 2365

IMG 2375

IMG 2380

IMG 2382

IMG 2384

IMG 2385

IMG 2386

IMG 2393

IMG 2397

IMG 2401

IMG 2406

IMG 2409

IMG 2411

IMG 2413

IMG 2416

IMG 2422

IMG 2427

IMG 2430

IMG 2433

IMG 2436

IMG 2443

IMG 2444

IMG 2445

IMG 2446

IMG 2447

IMG 2448

IMG 2449

IMG 2450

IMG 2451

IMG 2452

IMG 2453

IMG 2454

IMG 2455

IMG 2456

IMG 2457

IMG 2459

IMG 2460

#pr.06

ภาพ/ข่าว พลอยฐิชาภรณ์

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...