Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลาประมาณ 07.00 น. เกิดเพลิงไหม้ร้านเบบี้ เพลย์ เฮ้าท์ (ตรงข้ามร้านอินโดจีน) ซึ่งสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี สามารถเข้าควบคุมเพลิงให้สงบ เรียบร้อย และเกิดความเสียหายเล็กน้อยไม่มีผู้ได้รับอันตราย

2

3

4

5

Cr.หัวหน้าสมเดช คำโสม

#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา...นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานรำสักการะพระธาตุหนองบัว ณ วัดพระธาตุหนองบัว

2

3

4

5

6

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ

#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำรถน้ำออกล้างทำความสะอาด บริเวณถนนบูรพานอกหน้าสวน 11ไร่ เพื่อความสะอาด สวยงาม น่าอยู่ น่ามอง

2

3

4

#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/คุณบัวเรียน

1

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในงานบุญประจำปี 2560 ของชาวตลาดอาหารโต้รุ่ง (ตลาด 6) เทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถานประกอบการ พ่อค้าแม่ค้ารวมถึงเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลราชธานี และพี่น้องประชาชนที่ไปร่วมงาน

2

3

4

5

6

7

8

ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ 
#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพ ออกเยี่ยมและประเมินผู้สูงอายุ ที่ต้องการดูแลระยะยาว ในภาวะพึ่งพิง พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ ในพื้นที่งานส่งเสริมสุขภาพ

2

3

#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/คุณไวท์

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...