Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 MG 0780

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เทศบาลฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.กุดข้าวปุ้น ณ วัดสารพัดนึก

 MG 0786

 MG 0789

 MG 0790

 MG 0792

 MG 0793

 MG 0805

 MG 0815

 MG 0833

 MG 0835

 MG 0842

 MG 0848

 MG 0856

 MG 0861

 MG 0865

 MG 0869

 MG 0887

ภาพโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

 MG 0700

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพาขวัญ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาชมรมผู้สูงอายุสู่เกณฑ์คุณภาพอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 3 โดยมีนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีร่วมพบปะพูดคุย กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมอบรมฯ

สำหรับการอบรมฯ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร คือนางมารศรี มีแก้ว จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี / กลุ่มงานเวชกรรมสังคม และกลุ่มงานกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสรรสิทธิประสงค์ / นางอรัญญา บัวงาม ประธานสาขาชมรมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จ.อุบลราชธานี มาเป็นวิทยากรพูดคุยแนะนำให้ความรู้ ในเรื่องการคัดกรองภาวะโภชนาการ ภาวะการหกล้มในผู้สูงอายุ และการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
และในวันพรุ่งนี้ วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เป็นการอบรมรุ่นสุดท้าย รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมโรงเรียนปทุมวิทยากร

 MG 0701

 MG 0702

 MG 0709

 MG 0713

 MG 0717

 MG 0721

 MG 0730

 MG 0731

 MG 0738

 MG 0740

 MG 0742

 MG 0748

 MG 0760

 MG 0761

 MG 0762

 MG 0766

 MG 0768

 MG 0771

 MG 0776

ขนิษฐวดี /ข่าว
ชาญชัย / ภาพ

1

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม กำจัดวัชพืช "ปอเทือง" บริเวณเกาะกลางถนนชยางกูร เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม น่าอยู่ เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือน จ.อุบลฯในงานแห่เทียนพรรษาในเดือนกรกฎาคมที่จะมาถึงนี้ และยังช่วยให้ทัศนะการมองเห็นของผู้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

ภาพ : สุธีลาพร , วัชราภรณ์ และ จิราภรณ์
ข่าว : สุธีลาพร

 MG 0890

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าศูนย์บริหารสาธารณสุข 1 อสม. กรรมการชุมชนในเขตพื้นที่ ร่วมออกเยี่ยมให้กำลังใจ แนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย

 MG 0891

 MG 0892

 MG 0895

 MG 0900

 MG 0918

 MG 0928

 MG 0931

ขนิษฐวดี/ ข่าว
ชาญชัย , my love pee /ภาพ

1

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ชุมชนศาลาหนองนาควาย นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พบปะและเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติเรื่องการดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ณ ศาลาหนองนาควาย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยังให้ความรู้การลดปริมาณขยะในชุมชนด้วย

2

3

4

5

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...