Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

IMG 4225

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด "โครงการพอกเข่าด้วยสมุนไพร รุ่นที่ 2" เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพอกเข่าด้วยสมุนไพร เพื่อนำไปใช้รักษาอาการปวดเข่า และยังสามารถนำไปดูแลตนเองและครอบครัวได้อีกด้วย

IMG 4226

IMG 4228

IMG 4230

IMG 4231

IMG 4235

IMG 4237

IMG 4242IMG 4243

IMG 4243

IMG 4244

IMG 4245

IMG 4247

IMG 4248

IMG 4249

IMG 4252

IMG 4257

IMG 4262

IMG 4264

IMG 4267

IMG 4268

IMG 4275

IMG 4289

IMG 4292

IMG 4294

IMG 4295

IMG 4296

IMG 4298

IMG 4299

ภาพ/ข่าว : นางภัททิยาภรณ์ ใครบุตร หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

#pr01 ภัททิยาภรณ์

1

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.09 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมนายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี คณะบริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน คณะครู-นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ และได้รับเกียรติจากนาวาอากาศโทธีรชัย นาคจีน ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน 21 ผู้แทนศาลแขวงจังหวัดอุบลราชธานี สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนส่วนราชการ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนชุมชน ร่วมกิจกรรมสานพลังทำดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ด้วยการร่วมกันทำความสะอาดศาลหลักเมือง และสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง พร้อมร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองบริเวณข้างศาลหลักเมือง

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 MG 6259

 MG 6260

 MG 6261

 MG 6262

 MG 6264

 MG 6269

 MG 6270

 MG 6271

 MG 6273

 MG 6276

ขนิษฐวดี /ข่าว 

ชาญชัย ,พลอยฐิชาภรณ์ ,วัชราภรณ์ /ภาพ

1

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมนายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี นำคณะบริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาลฯ และนักศึกษาวิชาทหารจากโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เร่งบรรจุกระสอบทรายเพื่อเแจกจ่ายให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม โดยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมสามารถติดต่อรับกระสอบทรายได้ ณ ศูนย์เฉพาะกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม หน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตึกดับเพลิง) เทศบาลนครอุบลราชธานี โทร 045-245500 ตลอด 24 ชั่วโมง

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 

Pr.04 ขนิษฐวดี
Cr.ภาพ ชาญชัย, สมเกียรติ

1

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ระดับน้ำในแม่น้ำมูล อยู่ที่ระดับ 7.28 เมตร เพิ่มจากเมื่อวาน 13 เซนติเมตร  นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ลงพื้นที่น้ำท่วมซอยเขื่อนธานี 1 เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ รับทราบปัญหาจากประชาชนและแจกจ่ายกระสอบทรายเพื่อทำเป็นแนวกั้นน้ำท่วมบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

2

3

4

5

6

Pr.04 ขนิษฐวดี

Cr.ภาพ ชาญชัย

1

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 นางสาวสมปราถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ลงศูนย์เฉพาะกิจคอยติดตามความต้องการของผู้ประสบอุทกภัย เพื่อสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำการเข้าช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์เบื้องต้น (ศูนย์เฉพาะกิจฯ สายด่วน 199)

2

3

4

5

6

7

8

ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ

ข่าว : สุธีลาพร

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...