Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี และนายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาลฯ ลงพื้นที่หาดวัดใต้ เพื่อรับมอบทรายจาก พลเอกนิรุทธ เกตุสิริ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก และ พ.ต.อ.สามารถ แก้วเนตร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใช้จัดเตรียมสร้างสนามวอลเลย์บอลชายหาด ซึ่งจะมีการแข่งขันขึ้นในเดือนเมษายนนี้

2

3

ภาพ : คุณ LookNam
#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ วัดสารพัฒนึก นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งมาศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะของชุมชนสารพัฒนึก เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนเอง...

2

3

4

ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร

 MG 1396

วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาลและอสม.ตัวแทนชุมชน ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งนำโดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้บริหารท้องถิ่น ตัวแทนอำเภอ ประชาชนจิตอาสาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ❤️" โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบอ่างห้วยวังนอง วัดศรีแสงทองและโรงเรียนปทุมวิทยากร พร้อมกันนี้เทศบาลนครอุบลราชธานีได้จัดหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ไว้คอยบริการ และหน่วยงานจิตอาสาต่างๆได้บริการตัดผม ฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซ่อมรถ และอุปกรณ์ต่างๆฟรีในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 MG 1397

 MG 1398

 MG 1400

 MG 1401

 MG 1403

 MG 1405

 MG 1407

 MG 1410

 MG 1411

 MG 1419

 MG 1419

 MG 1431

 MG 1438

 MG 1440

 MG 1446

 MG 1450

 MG 1463

 MG 1466

 MG 1468

 MG 1470

 MG 1474

 MG 1477

 MG 1491

 MG 1496

 MG 1497

 MG 1499

 MG 1501

 MG 1513

 MG 1518

 MG 1521

 MG 1529

 MG 1534

 MG 1547

 MG 1560

 MG 1564

 MG 1573

 MG 1583

 MG 1590

 MG 1596

 MG 1599

 MG 1609

 MG 1611

 MG 1621

 MG 1624

 MG 1635

 MG 1652

 MG 1671

 MG 1675

 MG 1687

 MG 1730

 MG 1734

 MG 1736

 MG 1747

 MG 1750

 MG 1752

 MG 1755

 MG 1756

 MG 1759

 MG 1760

 MG 1764

 MG 1765

 MG 1770

 MG 1772

Pr.04 ขนิษฐวดี 

พลอยฐิชาภรณ์,ชาญชัย ,เตชิต/ภาพ

1

วันที่ 28 มีนาคม 2561 ขอเชิญร่วมบริจาคมือถือเก่า ที่เสียแล้ว ไม่ใช่แล้วทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เพื่อนำมารีไซเคิล บริจาคได้ที่สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

Pr.04 ขนิษฐวดี

4

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการศูนย์เรียนรู้เทศบาลคาร์บอนต่ำ” ให้กับบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ และประชาชนในชุมชนใกล้เคียง เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในการลดก๊าซเรือนกระจก โดยวิทยากร คือ นางรุ่งนภา สีละวานิช นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมในวันนี้

1

2

3

5

ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ และ สุธีลาพร ริพล
#pr05 สุธีลาพร