Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น.เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 (พโลชัย)เจ้าหน้าทึ่พยาบาล คณะอสม.ในพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตามบ้านโดยได้นิมนต์พระครูปลัดกรุงศรี พระธรรมวิทยากรฯ วัดมหาวนาราม(วัดป่าใหญ่)มาแสดงธรรมเทศนาโดยหลักธรรมะบำบัดให้กับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพิ่อให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตและเพื่อจะได้ต่อสู้กับโรคภัยต่อไป

2

3

4


Cr.ข่าว/พลอยฐิชาภรณ์
ภาพ/คุณหมอแขก

1

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560  เวลา 11.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ รายนายธาดา วงศ์พิมพ์ ณ บริเวณถนนเขื่อนธานี 1 เทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

IMG 6923

IMG 6931

IMG 6935

IMG 6936

ข่าวโดย: พลอยฐิชาภรณ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน
ภาพโดย : พลอยฐิชาภรณ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ,FB-สมปราถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

IMG 6906

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นางศิริวรรณ วิชัยโย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมลีลาศเพื่อสุขภาพ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร โดยมีนางมาริษา ทยาธรรม ประธานชมรมลีลาศฯเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ สำหรับการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมลีลาศเพื่อสุขภาพ จัดอบรมระหว่างวันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมพาขวัญ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

IMG 6909

IMG 6910

IMG 6911

IMG 6913

IMG 6915

IMG 6917

IMG 6919

Pr.04 ขนิษฐวดี

DSC 8502

วันที่ 16 มิถนายน 2560 เวลา 10.00 น. @ห้องประชุมสภา นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษาฯ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานถนนเด็กเดินเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ตอน "สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงความสามารถ โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

 DSC 8504

DSC 8504

DSC 8514

DSC 8515

DSC 8516

DSC 8519

DSC 8520

DSC 8521

DSC 8525

DSC 8527

DSC 8534

DSC 8536

DSC 8536

DSC 8538

DSC 8539

DSC 8541

ข่าว : สุธีลาพร
ภาพ : วิภารัตน์

IMG 6774

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ณ ศาลาหนองนาควาย ตามโครงการส่งเสริมให้ประชาชนได้นำขยะมาสะสมแต้มเก็บคะแนน เพื่อแลกเครื่องใช้ในครัวเรือน และเป็นการลดขยะล้นเมือง สร้างรายได้ให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีต่อไป

IMG 6775

IMG 6776

IMG 6778

IMG 6785

IMG 6788

IMG 6791

IMG 6796

IMG 6798

IMG 6802

IMG 6808

 

IMG 6826

IMG 6829

IMG 6840

IMG 6845

IMG 6860

IMG 6861

IMG 6863

IMG 6864

IMG 6866

IMG 6872

IMG 6874

IMG 6877

IMG 6881

IMG 6882

IMG 6888

IMG 6892

IMG 6894

IMG 6896

ข่าว : นายเอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
ภาพ : น.ส. จิราภรณ์ บัวโรย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...