Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 12 ตุลาคม 2560  นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่จิตอาสาที่มารับมอบสิ่งของพระราชทานก่อนจะออกปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการจิตอาสาแต่ละด้านที่ได้รายงานตัวไว้และมารับสิ่งของพระราชทาน รอบที่1ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 

2

3

4

5

6

7 

Cr.ภาพ คุณสุวิทย์ พบลาภ
#pr01ภัททิยาภรณ์

1

วันที่ 12 ตุลาคม 2560  นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ให้การดูแลและให้คำปรึกษาแก่จิตอาสาที่มารายงานตัว ณ เต๊นท์รับรายงานตัวทุ่งศรีเมือง

 2

3

4

5

6

7

Cr. ภาพ คุณสุวิทย์ พบลาภ

#Pr 01ภัททิยาภรณ์

1

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมนางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นำหัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน และอสม. เทศบาลนครอุบลราชธานี ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบผ้าห่ม ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและมารดาหลังคลอดบุตร

2

3

4

5

6

7

8

9

Pr.04 ขนิษฐวดี ภาพและข่าว

1


วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ให้ผู้ที่ได้ลงทะเบียนตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ รับมอบสิ่งของพระราชทานและรับมอบหมายภารกิจจิตอาสาเฉพาะกิจ ในแต่ละประเภท


# รอบที่ ๑ ที่ลงทะเบียนจิตอาสา ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง ตั้งแต่วันที่ ๑ -๗ กันยายน ๒๕๖๐ จำนวน ๕๗๖ คน เข้าร่วมรับสิ่งของพระราชทาน นวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป


# รอบที่ ๒ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ (หอประชุมประชุมราชธานี) ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

การแต่งกาย

ข้าราชการ # เครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์
ประชาชน # ชุดสุภาพไว้ทุกข์สีดำ

 

Cr.ข้อมูล กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ๐๔๕-๒๔๕๑๒๒
ผู้ประสานงาน นางไดแอนน่า พรหมสอน โทร๐๘๔-๘๒๙๙๙๓๙
#pr01 ภัททิยาภรณ์

1

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 ที่ ศูนย์การฝึกวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มณฑลทหารบกที่ 22 สานพลังประชารัฐในจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกันจัดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน 1,010 ต้น ขึ้น โดยมี พลตำรวจเอกชิดชัย วรรณสถิตย์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลตรี ดร.อรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ,นายเธียรชัย พุทธรังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ,พลตำรวจตรีธนิตศักดิ์ ศิริพัฒน์ธนภาค ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ,นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ,พลตรีพูลศักดิ์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 11 ,พันเอกสุรัตน์ ประเสริฐสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ,นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ,นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ,นายอำเภอ ,ทหาร ตำรวจ ตัวแทนจากองค์กรบริหารส่วนท่องถิ่น โรงเรียน ,ธนาคาร ,กองกำลังในค่ายสรรพสิทธิประสงค์ และนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 500 คน ร่วมในพิธีรับต้นยางนา ไปปลูกในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และร่วมกันปลูกในบริเวณ ศูนย์การฝึกวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 22
สำหรับ โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน 1,010 ต้น ที่มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับพลังประชารัฐในจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกันจัดขึ้นมาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ในการปลูกต้นยางนา ตามหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ,อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่อื่นๆ ให้ครบ 1,010 ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ,สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน และประชนทุกหมู่เหล่า ได้เห็นความสำคัญของต้นยางนา ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม สร้างพื้นที่สีเขียวในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติที่สำคัญยิ่ง 
ต้นยางนานั้น นับเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระองค์ท่านทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างมากโดยได้พระราชปรารภไว้เมื่อปี พ.ศ.2504 ด้วยความห่วงใยในสถานการณ์ของไม้ยางนา เมื่อ56 ปีที่แล้วว่า ไม้ยางนาในประเทศไทย ได้ถูกตัดไปใช้สอยและทำเป็นสินค้ากัน เป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี เป็นที่น่าวิตกว่า หากมิได้ทำการบำรุงรักษา ส่งเสริมและดำเนินการปลูกไม้ยางนาแล้ว ปริมาณยางนาก็จะลดน้อยลงไปทุกที จึงควรจะได้รับการดำเนินการวิจัย เกี่ยวกับการปลูกไม้ยางนาเพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติ ดังนั้นการดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน โดยการปลูกต้นยางนา จำนวน 1,010 ต้น ถือเป็นการสนองต่อพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน อีกทั้งต้นยางนายังมีความสำคัญต่อคนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นอย่างยิ่ง จนได้รับเลือกให้เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
ทั้งนี้ ต้นยางนา ที่นำมาปลูกในวันนี้นั้น มีจำนวน 40 ต้น ซึ่งส่วนที่เหลืออีก 970 ต้นจะทำการแจกจ่ายให้ส่วนต่างๆ ภายในค่าสรรพสิทธิประสงค์ และหน่วยงานอื่นๆ จำนวน 20 หน่วยงาน เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 นี้ เพื่อให้ความร่มรื่นแก่ชาวจังหวัดอุบลราชธานี และลูกหลาน สืบไป

2

3

4

3

6

Cr.ภาพ/ข่าว Grich Jungjareon
Pr.04 ขนิษฐวดี