Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

  MG 2580

 วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 06.09 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหาร พนักงานเทศบาลหน่วยงานภาคีเครือข่าย ชมรมนักปั่นจักรยาน และผู้รักสุขภาพ ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน RIDE SAFE RIDE SMART RIDE FOR HEALTH  "สงกรานต์บ้านเฮา บ่สูบ บ่เมา กะม่วนได้" โดยเริ่มปั่นจากถนนสายวัฒนธรรมท่านำ้วัดหลวง และปั่นจักรยานไปบริเวณรอบถนนสายหลักและถนนสายรองในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สิ้นสุดที่ลานเทียนทุ่งศรีเมือง ซึ่งมีระยะทาง 17 กิโลเมตรภาพโดย

 MG 2581

 MG 2587

 MG 2591

 MG 2594

 MG 2598

 MG 2601

 MG 2606

 MG 2610

 MG 2628

 MG 2631

 MG 2636

 MG 2638

 MG 2645

 MG 2652

 MG 2653

 MG 2660

 MG 2662

 MG 2671

 MG 2726

 MG 2731

 MG 2735

 MG 2741

 MG 2748

 MG 2753

 MG 2775

 MG 2779

 MG 2805

 MG 2818

 MG 2834

 MG 2843

 MG 2851

 MG 2861

 MG 2865

 MG 2869

 MG 2885

 MG 2900

 MG 2922

 MG 2942

 MG 2973

 MG 2978

 MG 2994

 MG 3001

 MG 3002

 MG 3033

 MG 3048

 MG 3053

 MG 3058

 MG 3064

 MG 3104

 MG 3107

 MG 3170

 MG 3209

ภาพโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

1

 วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเสวนาเนื่องในวันอนามัยโลก ณ ชั้น G ห้างซิตี้มอลล์ สุนีย์ทาวเวอร์ 
2

3

4

5

6

7

8

9

10

ภาพ/สุวิทย์ กองวิชาการและแผนงาน

1

 วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันจักรี) ณ ห้องประชุมไพรพะยอม ม.ราชภัฎอุบลราชธานี

2

ภาพและข่าว นายเอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครอุบลราชธานี

1

ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน ในวันเสาร์ที่ 8 เม.ย 60 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป ณ ถนนสายวัฒนธรรมหลังวัดหลวง "RIDE SAFE  RIDE SMART RIDE FOR HEALTH"  "สงกรานต์บ้านเฮา บ่สูบ บ่เมา กะม่วนได้"

05.00 -ลงทะเบียน/รับเบรคเช้า
06.00 - ทำบุญตักบาตร (พระสงฆ์ 19 รูป)
06.20 -พิธีเปิด ประธานนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี, ผอ.สคร.10, ผอ.ศ.อนามัยที่ 10, นพ.สสจ.อุบลฯ, ผอ.รพส,ผู้แทนองค์กรงดเหล้าอุบล และภาคีเครือข่ายอีกมากมาย
..ประกาศเจตนารมย์สงกรานต์ปลอดภัย ต้านเหล้า ไม่เอาบุหรี่..
06.30 -กิจกรรมอบอุ่นร่างกาย ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ก่อนปั่น..นำโดยครูรุ้ง จาก ศ.อนามัยที่ 10 อุบลฯ
06.39 -ปล่อยขบวนปั่นรณรงค์ฯ ไปตามเส้นทางสายหลัก สายรองในเขต ทน.อุบลฯ ระยะทาง 17 กม. สิ้นสุดลานเทียนทุ่งศรีเมือง
07.30 - ถ่ายภาพหมู่หน้าลานต้นเทียน ทุ่งศรีเมือง
-รับประทานอาหารเช้า-

2

 

การแต่งกายรวมพล..เสื้อสีขาว ผู้ร่วมปั่น จกย.กับเทศบาลฯจะได้รับบัตรนักปั่น..ปั่นครบ 6,9,12 ครั้ง มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่มากมาย จับรางวัล เดือน ธค.60

 

3

ข้อมูลข่าว คุณรัชนี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1

 วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยในะหว่าง วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 (กำหนดระยะเวลา 2 เดือน) มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

1. เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท  คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน

2. เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท  คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

ข่าวโดย สถานธนานุบาลฯ 1

Subcategories