Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 06.00 น. พลตำรวจเอกดร.ชิดชัย วรรณสถิตย์ ประธานมูลนิธิเพื่อพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรี นายชัยยงค์ โคตะสินเลขานุการนายกฯ คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลนครอุบลฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ คณะครูนักเรียนโรงเรียนอนุบาลอุบลฯ และพลังจิตอาสาประชาชนชาวอุบลฯร่วมกันรณรงค์ทำความสะอาด ทาสีปรับปรุง บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญของจังหวัดอุบลฯและเป็นสถานที่ออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจของชาวอุบลฯ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Cr.หน.ภัททิยาภรณ์ ,ชาญชัย และขอบคุณเจ้าของทุกภาพ

Pr.04 ขนิษฐวดี

IMG 8484

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00น.นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง นางสมลักษณ์ บุณญพัฒน์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาล และ ทีมงานเสือนครอุบล ร่วมมอบเงิน(รับบริจาคจากทุก สำนัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลนครอุบลรวชธานี) จำนวน 3,887. บาท และสิ่งของอุปโภค บริโภค และส่งทีมปั่นเสือนครอุบล ส่งมอบต่อที่ อบต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน ในกิจกรรม "ปั่นครั้งเดียว เที่ยว 3 ประเทศ" (ไทย ลาว กัมพูชา) ในวันที่ 1-2 ธค.60 ณ.อาคารตรีมุข อบต.โดมประดิษฐ อ.น้ำยืน เพื่อมอบให้กับเด็กนักเรียน และผู้ด้อยโอกาส และ จนท.ที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน

IMG 8485

IMG 8486

IMG 8487

IMG 8488

IMG 8489

IMG 8490

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ข่าว/คุณรัชนี

ภาพ/วัชราภรณ์

DSC 7196

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสุระจิต เต็งศิริอรกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ พร้อมด้วยนายประพจน์ พากเพียร ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี และนายอธิปไตย โยธามาตย์ รองปลัดเทศบาล ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “Kick off จัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม และโครงการ “ถนนน่ามอง”โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการปรับปรุงทัศนียภาพถนนสรรพสิทธิ์ให้สวยงามและปลอดภัย น่ามองอยู่เสมอ ณ ถนนสรรพสิทธิ์ (สามแยกหน้าวัดศรีประดู่)

DSC 7197

DSC 7221

DSC 7247

DSC 7260

DSC 7266

DSC 7287

DSC 7321

DSC 7321

DSC 7323

DSC 7326

DSC 7326

DSC 7345

DSC 7348

DSC 7362

DSC 7366

#Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ภาพ/เตชิต

 MG 8155

วันนี้ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์วันต้านเอดส์โลก โดยมีนายนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกิจกรรมและปล่อยขบวนรณรงค์วันต้านเอดส์โลก

 MG 8156

 MG 8157

 MG 8164

 MG 8171

 MG 8175

 MG 8178

 MG 8191

 MG 8196

 MG 8199

 MG 8205

 MG 8216

 MG 8231

 MG 8235

 MG 8244

Pr.04 ขนิษฐวดี 

ชาญชาญ / ภาพ

1

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน รับมอบสื่อการเรียนรู้ด้านสุขภาวะ จากตัวแทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็นการดำเนินการตามโครงการขยายฐานผู้รับประโยชน์ในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านสุขภาวะผ่านกลไกความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งนี้สืบเนื่องจาก สสส.ได้เชิญให้เทศบาลนครอุบลราชธานี ให้เป็น 1 ใน 10 องค์กรนำร่อง ในการเป็นหน่วยจัดการร่วม (Node) เพื่อบริหารจัดการสื่อการเรียนรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้สุขภาวะสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยกองวิชาการและแผนงานจะได้ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักการศึกษาที่ดูแลสถานศึกษาในสังกัด และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีศูนย์บริการสาธารณสุขและภารกิจงานที่เกี่ยวข้อง

2

Cr.คุณพิศาล ดีพร้อม
#pr05 สุธีลาพร