Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

IMG 1314

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมเทศบาลนครอุบลราชธานี ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน พร้อมมอบประกาศ เรื่อง นโยบายการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานที่ทำงาน โดยการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจรู้เท่าทันเอชไอวี จากวิทยากรคือ นางสุริยงค์ บุญประเชิญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คลินิกให้ปรึกษาตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี และรักษาด้วยยาต้านไวรัส โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และทีมงานสำหรับเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมคือพนักงาน บุคลากรเทศบาลนครนครอุบลราชธานี

IMG 1315

20993931 1428738467239288 9091907314148110914 n

IMG 1316

IMG 1320

IMG 1324

IMG 1327

IMG 1330

IMG 1331

IMG 1335

IMG 1345

IMG 1346

IMG 1348

21032888 1428738573905944 6952418517511413104 n

IMG 1353

Cr.ภาพ วัชรภรณ์ , Petch

DSC 3401

วันที่ 22 สิงหาคม เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการจัดทำปุ๋ยหมักเทศบาล เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้มาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีการหมักปุ๋ย นับเป็นการช่วยลดปริมาณขยะ ให้สอดคล้องกับหลัก 3R ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

DSC 3402

DSC 3403

DSC 3404

DSC 3405

DSC 3409

DSC 3410

DSC 3411

DSC 3412

DSC 3413

ภาพ : ชินวัตร / ข่าว : เอกลักษณ์

#pr09 วิภารัตน์ ชัยชนะ

 IMG 1265

วันที่ 21 สิงหาคม เวลา 14.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี รับมอบเวชภัณฑ์ยา จากนางน้ำเพชร ตั้งยิ่งยง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งมอบต่อให้กับผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี

 IMG 1266

IMG 1267

IMG 1268

IMG 1269

IMG 1270

IMG 12731

ภาพ/ข่าว : วิภารัตน์ ชัยชนะ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

IMG 1275

วันที่ 22 สิงหาคม เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน รุ่นที่ 1 (เขต 1) เพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการพัฒนาสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

IMG 1276

IMG 1277

IMG 1278

IMG 1279

IMG 1280

IMG 1281

IMG 1282

IMG 1283

IMG 1284

IMG 1285

IMG 1286

IMG 1287

ภาพ : สุธีลาพร / ข่าว : วิภารัตน์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

DSC 3335

วันที่ 18 สิงหาคม เวลา 15.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีปิดการอบรมและมอบใบประกาศนียบัตร โครงการอบรมการใช้สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย หลักสูตรการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 DSC 3336

DSC 3337

 DSC 3338

DSC 3339

DSC 3340

DSC 3341

DSC 3342

DSC 3343

DSC 3344

DSC 3345

DSC 3346

DSC 3347

DSC 3348

DSC 3349

DSC 3350

DSC 3351

DSC 3352

DSC 3353

DSC 3354

DSC 3355

DSC 3357

DSC 3358

DSC 3359

DSC 3360

DSC 3361

DSC 3362

DSC 3363

DSC 3364

DSC 3365

DSC 3369

DSC 3370

DSC 3371

DSC 3373

DSC 3388

DSC 3393

ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ

ข่าว : วิภารัตน์ ชัยชนะ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...