Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 30 มีนาคม 2561 เทศบาลนครอุบลราชธานี อบรมให้ความรู้และซักซ้อมแผนการหนีไฟให้กับหน่วยงาน เพื่อรับมือในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อลดความสูญเสียให้น้อยที่สุด

2

3

4

5

6

7

8

ภาพ : ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลฯ 
#pr05 สุธีลาพร

S 49848320

วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเนวาด้าคอนเว็นชั่น นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของเทศบาลนครอุบลราชธานี” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการเงินและการบัญชี โดยได้รับเกียรติจาก นายเชาว์วัฒน์ พุ่มพิน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยกรผู้ให้ความรู้ต่อผู้อบรมในวันนี้

S 49848322

S 49848323

S 49848325

S 49848326

S 49848327

S 49848328

S 49848333

S 49848334

S 49848335

S 49848337

S 49848338

S 49848340

S 49848341

S 49848342

S 49864709

S 49864710

S 49864711

S 49864712

S 49864713

S 49864714

ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ และ สุธีลาพร ริพล

#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี และนายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาลฯ ลงพื้นที่หาดวัดใต้ เพื่อรับมอบทรายจาก พลเอกนิรุทธ เกตุสิริ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก และ พ.ต.อ.สามารถ แก้วเนตร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใช้จัดเตรียมสร้างสนามวอลเลย์บอลชายหาด ซึ่งจะมีการแข่งขันขึ้นในเดือนเมษายนนี้

2

3

ภาพ : คุณ LookNam
#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เทศบาลนครอุบลราชธานีร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้ประกอบการสายสื่อสารโทรคมนาคม จัดระบบสายสื่อสารและรื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานทั้งหมดในบริเวณ ถนนสรรพสิทธิ์ เริ่มจากสี่แยกวัดแจ้งถึงสี่แยกโรงเรียนอุบลวิทยาคม ในระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อย  เทศบาลนครอุบลราชธานีขออภัยในความไม่สะดวก

2

3

4

Pr.04 ขนิษฐวดี ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ วัดสารพัฒนึก นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งมาศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะของชุมชนสารพัฒนึก เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนเอง...

2

3

4

ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร