Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล “โครงการเยาวชนรวมพลังออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพด้วยกีฬาฟุตบอล” เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ทั้งในด้านสุขภาพ และพลานามัย ณ สนามฟุตบอลราชันย์ อะคาเดมี่

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cr.ภาพ : วัชราภรณ์ บุญชิต
#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 19.00 น. นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเทศบาลบูรพา เพื่อให้ลูกเสือแต่ละหมู่ได้มีโอกาสออกมาแสดงรอบกองไฟ เป็นการส่งเสริมความสามัคคีของหมู่ กับให้ลูกเสือแต่ละคนในหมู่รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น และกล้าแสดงออก

2

3

4

5

6

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร

4

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรค ออกรณรงค์ติดป้ายสติ๊กเกอร์ ในบริเวณสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 3 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ,หนองบัว ,ห้วยม่วง ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ เพื่อให้ประชาชนที่มาออกกำลังกายได้ปลอดจากควันบุหรี่ และได้สูดอากาศบริสุทธิ์

5

6

7

8

1

2

3

#Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ช้อมูล,ภาพ/คุณรัชนี

1

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 7 (อยู่วงศ์ธรรม)พร้อมด้วยคณะ อสม.ในพื้นที่รับผิดชอบออกรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ปล่อยปลากินลูกน้ำ ใส่ทรายอเบทเพื่อกำจัดวงจรชีวิตลูกน้ำยุงลาย ทำความสะอาดชุมชน และพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ และในช่วงบ่ายวันนี้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคออกพ่นหมอกควัน ตามที่มีประชาชน บ้านเลขที่ 157/1 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง และหจก.วิศวกรรมโยธา ได้ยื่นคำร้องไว้ เจ้าหน้าที่จึงเร่งดำเนินการเพื่อให้ประชาชนได้ปลอดจากโรคไข้เลือดออก

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

#Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ภาพ/คุณอ้อ ,คุณตุ่น

1

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการบริหารงาน ในนามเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมมอบเงินสนับสนุนการจัดงานกาชาดและงานปีใหม่ ประจำปี 2561 “รวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

Cr. คุณ Shin Cityub
#pr05 สุธีลาพร