Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 MG 7801

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมนางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และผู้บริหารหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ณ บริเวณศาลหลักเมือง เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงงานประเพณีแห่เทียนพรรษา

สำหรับปอเทือง เป็นพืชในตระกูลถั่วที่นิยมปลูกมากสำหรับเป็นปุ๋ยพืชสด รวมถึงเพื่อความสวยงามในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งนิยมปลูกมากในช่วงต้นฤดูฝน

 MG 7802

 MG 7804

 MG 7807

 MG 7809

 MG 7811

 MG 7812

 MG 7814

 MG 7815

 MG 7816

 MG 7817

 MG 7818

 MG 7819

 MG 7836

 MG 7837

 MG 7839

 MG 7840

 MG 7841

 MG 7845

 MG 7848

 MG 7853

 MG 7856

 MG 7858

 MG 7860

 MG 7864

 MG 7865

 MG 7867

 MG 7868

 MG 7869

ภาพ พี่ทราย /ชาญชัย

 MG 7564

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีนายถาวร เดชป้องหา รองปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานและได้รับเกียรติจากอาจารย์ทองสุข มันตาทร เจ้าของงานเขียน และบรรยายมากมายเช่นหนังสือ"ศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ" มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย สำหรับกลุ่มเป้าหมายคือ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานีร่วมรับฟังการอบรมฯ ดังกล่าว

 MG 7540

 MG 7544

 MG 7547

 MG 7548

 MG 7553

 MG 7554

 MG 7559

 MG 7577

 MG 7580

 MG 7585

 MG 7592

 MG 7597

 MG 7602

 MG 7617

 MG 7628

 MG 7629

 MG 7632

 MG 7639

 MG 7642

 MG 7643

 MG 7657

 MG 7675

 MG 7679

 MG 7687

 MG 7690

 MG 7691

 MG 7703

 MG 7733

 MG 7746


ขนิษฐวดี/ข่าว
ชาญชัย/ภาพ

7

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีฉลองสมณศักดิ์พัดยศพระราชาชั้นเทพและทำบุญอายุวัฒนมวคล พระเทพวราจารย์ (ศรีพร วรวิญญู ป.ธ.๙,Ph.D) เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทนาลัย วิทยาลัยเขตอุบลราชธานี ณ วัดมณีวนาราม

1

2

3

4

6

7

8

ข่าว : นายเอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
ภาพ : เอกลักษณ์, นพครับ

1

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี ร่วมประชุมขับเคลื่อนการทำงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหารชั้น 5 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์

2

ภาพโดย นพ

1

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ลงพื้นที่บริเวณศาลหลักเมือง และถนนชยางกูร เตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดีขึ้น เพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนอุบลฯ ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี2560

2

3

4

6

ภาพโดย LookNam

Subcategories