Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นำหัวหน้าส่วนงาน เจ้าหน้าที่ และพนักงานเทศบาล ร่วมออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน และเต้นแอโรบิค เป็นประจำทุกวันพุธ เวลา 15.00 น. ในการนี้เทศบาลฯเชิญชวน ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายได้ทุกวันพุธ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

45

6

7

8

ภาพโดย หน.พิศาล ,หน.หนิง,ชินวัตร
ข่าวโดย ขนิษฐวดี

1

วันที่ 14 มี.ค 60 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นางศิริวรรณ วิชัยโย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันควบคุมโรค และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 5 (ดอนเจ้าปู่ทองแดง) คณะอสม.ลงพื้นที่เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ(ไข้เลือดออก,ไข้ปวดข้อยุงลาย,ไวรัสซิก้า)ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2560 แบบเข้มทุกตารางนิ้วตามแผนรณรงค์ฯครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

2

ภาพ/ข่าว หน.รัชนี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1

  วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ พร้อมมอบผ้าห่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับผู้สูงอายุในพื้นที่ศูนย์ฯบริการสวนธารณสุขฯ 7 (อยู่ วงศ์ธรรม)

2

3

4

5

6

ภาพโดย ชินวัตร ,ทราย

1

  วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง หัวหน้าส่วนบริหารงาน เจ้าหน้าที่สำนักการช่างที่เกี่ยวข้อง ลงตรวจพื้นที่วางท่อระบายน้ำ เพื่อรับทราบปัญหาและความคืบหน้าในการวางท่อระบายน้ำบริเวณแยกวนารมย์

2

3

4

5

6

7

ภาพโดย ชาญชัย,ชินวัตร,ลูกน้ำ

1

  วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพาขวัญ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร  นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่จะก้าวไปสู่ชั้นศึกษาที่สูงขึ้นไป

2

 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร และธิรักษ์  กองวิชาการและแผนงาน

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...