Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

IMG 9191

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เทศบาลนครอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองต่อเนื่องกันมา โดยถือเอาวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7 ของทุกปีเป็นวันบวงสรวงศาลหลักเมือง ซึ่งในปีนี้ตรงกับ วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีกำหนดการโดยสังเขป ดังนี้

เวลา 06.00 น. คณะกรรมการการจัดงาน พนักงาน แขกผู้มีเกียรติ ประชาชน 
เวลา 06.50 น. ประธานในพิธี ( ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ) เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
เวลา 07.00 น. ประธานประกอบพิธีบูชาพระรัตนตรัย 
 พระอาราธนาศีล รับศีล
ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติ ทำบุญตักบาตรพระเถระจำนวน9รูป

เวลา 08.09 น. ประธานประกอบพิธีผูกผ้าสามสี และคล้องพวงมาลัย
- พราหมณ์เชิญประธานในพิธีจุดธูป เทียนชัยคู่
- พราหมณ์สวดอัญเชิญเทพ เทวดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
- พราหมณ์เชิญประธานในพิธีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ จุดธูปเทียนบูชาเครื่องสังเวย
- พราหมณ์เชิญประธานในพิธี จุดเทียนบายศรี
- พราหมณ์ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ และบวงสรวง
- พิณ แคน และปี่พาทย์ บรรเลง
- ผู้ทรงเจ้ารำบวงสรวง

เวลา 10.00 น. ปู่ตาแผ่นดิน รำเบิกส่งกระทงเบิกบ้านเบิกเมืองเมื่อถึงเวลาอันสมควรเบิกออก

ในการนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและทำบุญตักบาตรในวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 045-246060 - 3 ต่อ 139 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.cityub.go.th

IMG 9192

IMG 9215

IMG 9226

IMG 9227

IMG 9228

IMG 9246

IMG 9247

ขนิษฐวดี /ข่าว
ภาพประกอบจากงานบวงสรวงศาลหลักเมือง ปี 2559 

DSC 6907

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาล และตัวแทนชุมชน ออกเยี่ยมให้กำลังใจพูดคุย การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและมารดาหลังคลอดบุตร ในเขตพื้้นที่บริการงานส่งเสริมสุขภาพ

DSC 6910

DSC 6913

DSC 6914

DSC 6917

DSC 6920

DSC 6922

DSC 6926

DSC 6934

DSC 6937

DSC 6938

DSC 6941

DSC 6943

DSC 6947

ขนิษฐวดี /ข่าว
ชินวัตร /ภาพ

1

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้างานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกับ เรือนจำกลางอุบลฯ และ มทบ.22 จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดถนนเลียบแม่น้ำมูล และตัดต้นไมยราบ เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวริมฝั่งแม่น้ำมูลให้สะอาด และสวยงาม

2

3

3

4

5

6

7

8

9

ภาพ : สน

DSC 6860

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพออกกำลังกายด้วยลีลาศ ณ ชมรมลีลาศสถานีที่ 7 สถานีกาชาดที่ 7 อุบลราชธานี

DSC 6861

DSC 6862

DSC 6863

DSC 6864

DSC 6865

DSC 6866

DSC 6872

DSC 6873

DSC 6881

DSC 6891

DSC 6895

DSC 6896

DSC 6897

DSC 6898

DSC 6899

DSC 6900

DSC 6901

DSC 6902

DSC 6903

DSC 6905

DSC 6906

ขนิษฐวดี /ข่าว

ชินวัตร /ภาพ

1

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ และนายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ศอ.ศอ.(การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการช่างเทศบาล ลงพื้นที่บริเวณรับน้ำห้วยม่วง เพื่อสังเกตการณ์การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และเตรียมความพร้อมในการพร่องน้ำ เพื่อรองรับน้ำในฤดูฝน

2

3

4

5

6

7

ภาพโดย LookNam