Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 07.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี และ ดร.มนตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู อาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว

2

3

4

5

Cr. ภาพ/ คุณนพ
Pr.07 จันทนิภา
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมนันทนาการเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดพลแพน เพื่อสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุ...

2

3

4

5

Cr.ภาพ : คุณนพ

#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมต้อนรับ พลตำรวจเอก ดร.ชิดชัย วรรณสถิตย์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานมูลนิธิพัฒนาอุบลราชธานี และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ #มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯที่ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อเป็นทุนการศึกษาและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนและครอบครัวที่ประสบภัยน้ำท่วมใหญ่อุบลราชธานีที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

2

3

4

5

6

7

8

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมนันทนาการเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดศรีประดู่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุ...

2

3

4

Cr.ภาพ : คุณนพ
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 07.40 น. ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาล ร่วมพิธีมอบรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ และพิธีเปิดการประชุมวิชาการครบรอบ 84 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมผู้บริหารโรงพยาบาล ผู้บริหารและพนักงานหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขรวมงานเป็นจำนวนมาก

สำหรับการมอบรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ซึ่งคุณศรีพล-คุณนิรมล เกียรติสุรนนท์ เป็นผู้มอบให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เพื่อใช้เพื่มศักยภาพการปฎิบัติงานด้านการรับบริจาคโลหิต จำนวน 2 คัน มูลค่ากว่า 4 ล้านบาท...

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

Pr.04 ขนิษฐวดี
ขนิษฐวดี ภาพและข่าว
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ