Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ข่าวย้อนหลังเดือนมกราคม พ.ศ.2562

IMG  ออกเยี่ยมให้กำลังใจสอบถามความเป็นอยู่ด้วยความห่วงใย และแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ 
IMG  ความคืบหน้าลงพื้นที่สำรวจจุดก่อสร้างสายไฟฟ้าลงใต้ดิน 
IMG  ประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2562
IMG  พิธีเปิดอบรม อสม. ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 4 เขต 4) 
IMG  ประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 3) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
IMG  นายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบห้องน้ำสาธารณะเพื่อความสะอาดเเละถูกสุขลักษณะแก่พี่น้องประชาชน
 IMG พิธีเปิดอบรม อสม. ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 3 เขต 3) 
IMG  ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (พโลชัย) 
IMG  พิธีเปิดงาน OpenHouse การจัดการเรียนการสอนถนนคนเรียนเเละพิธีเปิดห้องสมุดมีชีวิต(Living Library)
IMG  พิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. รุ่นที่ 2 อสม. เขต 2
 IMG กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสวนพฤษศาสตร์ดงฟ้าห่วน 
IMG  ร่วมพิธีเปิดอบรม อสม. ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 1 เขต 1) ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
IMG  กิจกรรมปั่นจักรยาน ปั่นเพื่อสุขภาพดี ปีนี้ มา นา เด้อ 
IMG  ร่วมงานวันกีฬาสีของ โรงเรียนนานาชาติเเอ๊ดเวนตีส มิชชั่นอุบล (Ubon Adventist International Mission School) 
IMG  ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ (Big Claning Day) ตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดอุบลราชธานี " ระยะที่ 2 ณ ลานขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)
IMG ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 ดอนเจ้าปู่ทองแดง
IMG  โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดินในพื้นที่เขตเทศบาลนคอุบลราชธานี โดยนำร่องใน 2 เส้นทาง 
IMG  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางแพ จังหวัดราชบุรี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เรื่องการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี
 IMG ร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2552 วันที่ 22 - 26 มกราคม 2562 ณ เทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
 IMG ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อสุขภาพดี ปีนี้มานาเด้อ" ในวันอาทิตย์ที่ 27 ม.ค. 2562 
 IMG ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการเทศบาลฯ พ.ศ.2562 จำนวน 23 โครงการ 

 

IMG  ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดใต้ และร่วมอวยพรปีใหม่ 2562 
IMG  กิจกรรมตักบาตรและถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการสืบสานประเพณีไทย 
 IMG ร่วมออกเยี่ยมยามถามข่าวผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ภายในเขตการดูแลของศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (วัดป่าแสนอุดม)
 IMG ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก เทศบาลตำบลไทรม้า จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลฯ
IMG พบปะผู้สูงวัยในชมรมผู้สูงอายุอัสสัมชัญ 2 และชมรมผู้สูงอายุวัดมณีวนาราม เพื่อร่วมกิจกรรมสวัสดีปีใหม่และรับฟังปัญหาความต้องการในชุมชน
IMG  ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
IMG  ร่วมแสดงความคิดเห็นในการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร 
IMG  กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ณ ชมรมผู้สูงอายุ กศน.
 IMG พิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ อาคารห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงวานภาค 7 อุบลราชธานี
IMG  ร่วมพิธีถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันครู ประจำปี 2562 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล
IMG  ร่วมประชุมหารือการดำเนินการก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 IMG ต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ขนาดเล็ก) ปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10  
IMG  ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุบลฯ  
 IMG พบปะ อสม. ศูนย์ 1 (เทศบาลนครอุบลราชธานี) 
IMG  พิธีเปิดอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการน้ำเสีย ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา  
IMG  ร่วม “งานอุ่นไอรัก” คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 IMG ร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือน ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดหนองบัว 
IMG  พบปะอสม.เขต 2  
IMG  กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำเดือน ณ ชมรมผู้สูงอายุดอนเจ้าปู่ทองแดง 
 IMG กิจกรรมตักบาตรทุกวันอาทิตย์  
 IMG พิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 
IMG  พบปะพูดคุยอสม. พื้นที่ศูนย์ 3 (พโลชัย) รุ่นที่ 7 
IMG  ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ และร่วมอวยพรปีใหม่ 2562 ณ ชมรมผู้สูงอายุอุปลีสาน 6,กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดบูรพา 
 IMG กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 
 IMG ลงพื้นที่เยี่ยมยามถามข่าวผู้สูงอายุ 
IMG  ร่วมพบปะ อสม.ก่อนการอบรมประจำเดือน (รุ่นที่ 6) ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (พโลชัย)
IMG  ร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือน ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดพลแพนและชมรมผู้สูงอายุวัดแจ้ง
IMG  ร่วมกิจกรรม Kick off แผนรณรงค์แยกก่อนทิ้งเพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดอุบลราชธานี
IMG  พบปะ อสม. ศูนย์ 3 (พโลชัย) รุ่นที่ 5 
IMG  ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 7 
IMG  ประชุมระดมความคิดเห็นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562
IMG  ร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุบ้านหนองศาลา 
IMG  ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดท่าวังหิน 
 IMG ขอแสดงความยินดีกับนางสาววารี เสนาะวาที นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 
IMG ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในเขตการดูแลของศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (เทศบาล) 
IMG  พบปะ อสม. ศูนย์ฯ 3 (พโลชัย) (รุ่นที่ 4) ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (พโลชัย) 
IMG  ร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือน ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดสว่างอารมณ์ 
IMG  ประชุมหารือข้อราชการประจำเดือน มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลฯ   
IMG  ร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุ ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดสารพัฒนึก
IMG  ร่วมกิจกรรมล้างตลาดโต้รุ่งราชบุตร (โต้รุ่งทุ่งศรีเมือง)
 IMG ร่วมประชุมพบปะพูดคุยกับตัวแทนชุมชน อสม.ตัวแทนเขตพื้นที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 พโลชัย 
IMG  ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ณ ชมรมรมผู้สูงอายุวัดทองนพคุณ  
IMG  ลงพื้นที่บริเวณลานน้ำพุ ข้างศาลหลักเมือง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาพื้นที่
IMG  ร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือนของชมรมผู้สูงอายุตลาด 5 รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์ฯ 3 (พโลชัย)  
IMG  เชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาลนครอุบลราชธานี ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.00 -12.00 น. ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง  
IMG  โครงการฮักแพงเบิ่งแยงกันในชุมชน ในเขตพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (เทศบาล)   
IMG  ประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ 
IMG  ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดศรีประดู่ 
IMG  ร่วมกิจกรรมเเละพบปะพูดคุยชมรมผู้สูงอายุคุ้มโพธิ์ทอง 
IMG  รับมอบเกียรติบัตรเพื่อเเสดงว่า เทศบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ช่วยเหลือและให้การสนับสนุนในกิจกรรมการประกวด “หนุ่มท้องที่ สาวท้องถิ่น” เนื่องในงาน “ชื่นสุขี ศรีวนาลัย ปีใหม่และกาชาด 2562  
IMG  กำหนดยื่นแบบแจ้งรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562 
IMG  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562  

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

472420
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
184
494
5864
459518
19758
30711
472420

Your IP: 3.94.202.172
2020-02-21 03:42