Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด “การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน กฟภ(PEA) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่14 ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

2

3

4

5

Cr.คุณ นพ

#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

DSC 8458

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ...นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าส่วนการบริหารงาน ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานประเพณีออกพรรษา ไหลเรือไฟ ลอยกระทง และแข่งเรือยาว ประจำปี 2561 ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 21-29 ตุลาคม 2561

DSC 8463

DSC 8465

DSC 8467

DSC 8469

DSC 8470

Cr.ภาพ : ศุจินทรา ใจหาญ

#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล

1

วันที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมนางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและประชาชนชาวเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยขบวนจักรยานเริ่มจากหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ไปยังวัดป่าแสนสำราญ อ.วารินชำราบ เพื่อร่วมปลูกต้นไม้ ถวายผ้าไตร แด่พระภิกษุสงฆ์ 10 รูป แล้วขบวนจักรยานปั่นต่อเข้าสู่ลานทุ่งศรีเมือง เทศบาลนครอุบลราชธานี 
หลังจากนั้นนายกองเอก ปราโมทย์ ธัญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำนักปั่นและผู้ร่วมกิจกรรมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงแม่ของแผ่นดิน และร่วมกิจกรรม#แปลอักษรเป็นรูปหัวใจ พื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ บริเวณลานเทียนทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

9

20

21

22

23

24

Pr.06 พลอยฐิชาภรร์

Cr.ภาพ/ ภัททิยาภรณ์ พลอยฐิชาภรณ์ ชาญชัย ศุจินทรา 
ขนิษฐวดี/ข่าว
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

IMG 0166

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเด็กไทยไร้พุง เพื่อให้ความรู้ทางโภชนาการที่ดีถูกหลักให้กับเด็กนักเรียน และสร้างความเข้าใจในภาวะโรคอ้วนลงพุง เพื่อชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจ หลอดเลือด หรือโรคอื่นๆในอนาคต ณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม

IMG 0172

IMG 0173

IMG 0175

IMG 0176

IMG 0179

IMG 0180

IMG 0185

IMG 0187

IMG 0189

IMG 0195

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล

ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรใกล้ตัวเพื่อดูแลสุขภาพในชุมชน” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้สมุนไพรในครัวเรือน และดูแลสุขภาพให้ถูกต้อง ปลอดภัย ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/ชาญชัย
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

Subcategories