Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 MG 3713

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เทศบาลนครอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

 MG 3715

 MG 3718

 MG 3720

 MG 3726

 MG 3729

 MG 3731

 MG 3737

 MG 3739

 MG 3742

 MG 3744

 MG 3746

 MG 3747

 MG 3749

 MG 3751

 MG 3753

 MG 3767

 MG 3772

 MG 3774

 MG 3779

 MG 3786

 MG 3789

 MG 3794

 MG 3801

 MG 3803

 MG 3813

 MG 3819

 MG 3823

ภาพโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

DSC 8858

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น.นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดงานโครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารงานพนักงานเทศบาล ตัวแทนจากสถานศึกษาต่างๆที่ร่วมขบวนแห่เทียน ในการนี้พร้อมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมอบเงินสนับสนุนการจัดงานแห่เทียนพรรษา จำนวน 20,000 บาท และน้ำดื่ม โดยนายสุทัย ฉกะนันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เป็นตัวแทนมอบ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

DSC 8859

DSC 8863

DSC 8878

DSC 8883

DSC 8887

DSC 8888

DSC 8892

DSC 8895

ภาพ/ข่าว พลอยฐิชาภรณ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

DSC 8828

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ตัวแทนจากผู้ประกอบการสายสื่อสารต่างๆ ร่วมจัดระเบียบสายสื่อสารต่างๆ บริเวณเส้นทางแห่เทียนเคลื่อนผ่าน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย เป็นระเบียบ สวยงาม และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนขบวนต้นเทียนในช่วงของการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 4-12 กรกฎาคม 2560 ที่จะถึงนี้ จึงขออภัยในความไม่สะดวก

DSC 8829

DSC 8832

DSC 8838

DSC 8840

DSC 8842

DSC 8844

DSC 8845

DSC 8847

DSC 8849

DSC 8852

DSC 8854

ข่าว/พลอยฐิชาภรณ์
ภาพ/สุวิทย์

IMG 7690

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการสายตรวจเพื่อชุมชม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือตัวแทนจาก 106 ชุมชน เพื่อรับฟังความรู้ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่สายตรวจตามชุมชน รวมถึงการประสานงานกับตำรวจจราจรในการปฎิบัติงานร่วมกัน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี รตท.พิสิษฐ์ เหล่าสิงห์ รองสารวัตรป้องกันและปราบปรามเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการเป็นสายตรวจเพื่อชุมชน

IMG 7691

IMG 7692

IMG 7694

IMG 7705

IMG 7707

IMG 7708

IMG 7714

IMG 7718

IMG 7723

IMG 7727

IMG 7736

IMG 7737

IMG 7740

IMG 7742

IMG 7743

IMG 7748

IMG 7752

IMG 7753

ขนิษฐวดี /ข่าว

วัชราภรณ์ /ภาพ

1

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 2(หนองบัว) นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2560 รุ่นที่ 4 เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพแนวทางการพัฒนานครอุบลฯ รวมถึงรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ พร้อมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้เกิดความผาสุกในทุกชุมชนต่อไป

2

3

4

5

6

7

ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ และ สุธีลาพร ริพล