Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 17.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดงาน"การจัดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ภูมิภาค" ณ บริเวณลานจอดรถโรงแรมสุนีย์แกรนด์ เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและให้ประชาชนได้จับจ่ายซื้อสินค้าราคาถูกในงาน

2

3

4

ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
#pr05 สุธีลาพร

IMG 2410

วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 11.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบ ดอกไม้จันทน์(ดารารัตน์) จาก คณะผู้บริหารโรงเรียน โดยการนำของ ผู้อำนวยการ นายกรศิริ มิ่งไชย คณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9) สำหรับค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุและจัดทำนั้น ทางผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ช่วยกันสนับสนุน โดยมอบดอกไม้จันทน์ทั้งหมด จำนวน 5 ,659 ดอก

IMG 2417

IMG 2418

IMG 2419

IMG 2421

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
#pr05 สุธีลาพร

IMG 2357 resize

วันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมแพ็คถุงยังชีพ ที่ได้รับบริจาคสิ่งของ อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยาสามัญประจำบ้าน ฯลฯ จากผู้มีจิตศรัทธา ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนบริษัท ห้างร้านต่างๆ และพี่น้องประชาชนที่ได้ร่วมบริจาค เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

ในนามเทศบาลนครอุบลราชธานี นำโดยนางสาวสมปราถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม มา ณ โอกาสนี้

IMG 2358 resize

IMG 2370 resize

IMG 2370 resize

IMG 2371 resize

IMG 2374 resize

IMG 2381 resize

IMG 2383 resize

IMG 2385 resize

IMG 2387 resize

IMG 2388 resize

IMG 2395 resize

IMG 2404 resize

Cr.ภาพ/ข่าว พลอยฐิชาภรณ์ ,ขนิษฐวดี

DSC 4658

วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

DSC 4666

DSC 4673

DSC 4689

DSC 4693

DSC 4697

DSC 4704

DSC 4710

DSC 4713

DSC 4714

DSC 4715

DSC 4716

DSC 4717

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร

 MG 0283

วันที่ 12 กันยายน 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลฯและ หน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมออกเยี่ยมให้กำลังใจและแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (เทศบาล)

  MG 0284

  MG 0290

 MG 0293

 MG 0294

 MG 0297

 MG 0299

 MG 0302

 MG 0304

 MG 0306

 MG 0311

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย /ภาพ