Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
flood
PLA
sss

Youtube Cityub Chanel

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

IMAGE พิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์วันต้านเอดส์โลก
วันนี้ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวสมปรารถนา... Read More...
IMAGE ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “Kick off จัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม และโครงการ “ถนนน่ามอง”
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE รับมอบสื่อการเรียนรู้ด้านสุขภาวะ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน... Read More...
IMAGE ออกกำลังกายทุกวันพุธ สร้างสุขภาพที่ดี เพิ่มพลังในการทำงาน
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. นายชัยยงค์ โคตะสิน เลขานุการนายกเทศมนตรี... Read More...
IMAGE ร่วมพิธีบวงสรวงเพื่อรื้อถอนพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงหลังเดิม
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE ร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด "Big Cleaning Day" ณ อาคารตลาดสดเทศบาล 3
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา13.00 น. นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE ประชุมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองสวนสาธารณะตลาดสด
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง... Read More...
IMAGE ขนย้ายสิ่งของจากจุดอพยพท่าบ่อ-ชลประทาน(ซอยติ่งปลาเผา) เพื่อนำไปส่งยังบ้านเรือนของพี่น้องชาวนครอุบลฯ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี... Read More...

ประกาศ

IMAGE เชิญชวนร่วมตักบาตรและถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2560
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 จังหวัดอุบลราชธานี และ เทศบาลนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE ประกาศการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ข้อมูลโดย ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน Read More...
IMAGE เทศบาลนครอุบลราชธานีห่วงใยพี่น้องประชาชน ในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวอาจเกิดอัคคีภัย
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เทศบาลนครอุบลราชธานีห่วงใยพี่น้องประชาชน... Read More...
IMAGE ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลนครอุบลราชธานี
ข้อมูลโดย งานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน Read More...
IMAGE แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561– 2564)
ส่วนที่ ๑ บทนำ  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรฯ      ... Read More...
IMAGE รายนามผู้ร่วมบริจาคและสมทบอุปกรณ์การแพทย์
รายนามผู้ร่วมบริจาคและสมทบอุปกรณ์การแพทย์... Read More...
IMAGE ขอเชิญร่วมบริจาคหรือสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1(เทศบาล)
วันที่ 11 มีนาคม 2559 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...

 MG 8155

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรสังกัดเทศบาล "ร่วมปลูกดอกดาวเรือง" เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์เมืองเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวงานประเพณีแก่เทียนพรรษาของจ.อุบลราชธานี โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.ดร.ชิดชัย วรรณสถิตย์ กงสุลกิตติมศักดิ์ ราชอาณาจักรฮัชไมต์ จอร์แดน ประจำประเทศไทย เป็นประธานร่วมนำปลูกดอกดาวเรือง ณ บริเวณศาลหลักเมือง

 MG 8162

 MG 8156

 MG 8169

 MG 8171

 MG 8176

 MG 8184

 MG 8192

 MG 8214

 MG 8227

 MG 8235

 MG 8252

 MG 8264

 MG 8274

 MG 8288

 MG 8307

 MG 8314

 MG 8320

 MG 8323

 MG 8344

 MG 8359

 MG 8362

 MG 8367

 MG 8373

 MG 8374

 MG 8390

 MG 8407

 MG 8421

 MG 8422

 MG 8430

 MG 8434

ภาพ : สุธีลาพร , ชาญชัย และชินวัตร

ข่าว : เอกลักษณ์ และสุธีลาพร

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2560
เทศบัญญัติงบประมาณ 2560... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2559
เทศบัญญัติงบประมาณ ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2558
เทศบัญญัติงบประมาณ... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2557
เทศบัญญัติงบประมาณ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2561-2564
แผนพัฒนาเทศบาล ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2561 - 2564) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2560-2562
แผนพัฒนาเทศบาล ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2560 - 2562) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2559-2561
แผนพัฒนาเทศบาล  ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2558-2560
แผนพัฒนาเทศบาล  ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) สารบัญ... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2561
สรุปรายชื่อโครงการ  /งบประมาณ แผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2560
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2559
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2558
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2557
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์