Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ข่าวประชาสัมพันธ์

IMAGE งานมหกรรมเเสดงศิลปะ วัฒนธรรม เเละภูมิปัญญาแห่งอุบลราชธานี " มูน มัง เมือง"
วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ... Read More...
IMAGE ร่วมกิจกรรมการจัดเวทีประชาคมเพื่อคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและผู้กระทำการขอทาน
  วันที่ 26 กันยายน 2563เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2563
  วันที่ 25 กันยายน 2563เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาคืนสู่แม่น้ำมูล
  วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ท่าน้ำวัดสุปัฎนารามวรวิหาร นางสาวสมปราถนา... Read More...
IMAGE งานแถลงข่าวกิจกรรมการแข่งขัน SAT International New normal Bike Local Series 2020
วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE พิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าออร์แกนิค “Organic & Natural Expo 2020”
วันที่ 23 กันยายน 2563เวลา 16.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE พิธีเปิดอบรมโครงการฝึกอบรมจริยธรรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความสะอาด
  วันที่ 23 กันยายน 2563เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟ ลอยกระทง และแข่งเรือยาว ประจำปี 2563
วันที่ 22 กันยายน 2563 ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟ ลอยกระทง... Read More...

ประกาศ

IMAGE บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี 2564
  บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 - ลำดับที่ 1 - 729 - ลำดับที่ 730... Read More...
IMAGE งานบัตรประจำตัวประชาชน เปิดให้บริการตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 รับแจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ทะเบียนบ้าน... Read More...
IMAGE การยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารราชการ (No Copy)
ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารราชการ (No Copy)    ... Read More...

1

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505)

ลงทะเบียนและยื่นคำขอเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ ดังนี้

ช่วงที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563

ช่วงที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม 2564

ผู้สูงอายุสามารถยื่นลงทะเบียนด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้

โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ อบต. / เทศบาล ที่ท่านมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน ในวันและเวลาราชการ เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ

โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรืบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
3. สมุดบัญชีงินฝากธนคาร ประเภทออมทรัพย์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการสังคม ที่ทำการตลาดใหญ่
โทร. 045-241442หรือ 045-240680
Cr : ว่าที่ ร.ต.สุรไกร โคตรบุรี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

727539
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
938
924
1862
721280
17115
26393
727539

Your IP: 3.238.184.78
2020-11-23 19:45