Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

5

วันที่ 21 กันนายน 2560 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันควบคุมโรคร่วมกับ งานส่งเสริมสุขภาพ และคณะอสม.ในพื้นที่ ออกรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ(ไข้เลือดออก ไวรัสซิก้า ไข้ปวดข้อยุงลาย) ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้
-แจกแผ่นพับความรู้
-ใส่ทรายฆ่าลูกน้ำยุงลาย
-ใส่ปลากินลูกน้ำยุงลาย(จากบ่อเลี้ยงหน้าห้องงานป้องกันโรค)
-รับคำร้องพ่นหมอกควัน
เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย

1

2

3

4

ข้อมูล/คุณฉมาพร ศิริมงคล

ภาพ /คุณวศิน อยู่จำรัส

1

วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. ของวันนี้ ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีบวงสรวงภาพยนตร์ "The Sound of E-san Mandolin" "วิมานพิณ" (ชื่อไทยชั่วคราว) ซึ่งกระทำเพื่อเป็นการขอขมาสถานที่ๆจะไปทำการถ่ายทำ และบวงสรวงขอพรเพื่อให้ผู้ร่วมพิธีมีแต่ความสุข ความเจริญ ความรุ่งเรือง มีชื่อเสียงโด่งดังยิ่งๆขึ้นไป

2

3

4

5

6

7

8

ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ และ สุธีลาพร

#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายอธิปไตย โยธามาตย์ รองปลัดเทศบาล ร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2560 พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชธานี สพฐ.เขต 1

 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ภาพ/ข่าว พลอยฐิชาภรณ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

 MG 0464

วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 ประจำปี 2560 เพื่อยกระดับคุณภาพ มาตรฐานและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม ผ้าทอมือ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย จึงเป็นโอกาสของจังหวัดยโสธร และกลุ่มจังหวัดที่จะต้องพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมช่องทางการตลาด ผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดสู่สากล และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไหมที่ได้ผ่านการพัฒนา นำเสนอผ่านนิทรรศการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าไหมแปรรูป รวมทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มผู้ประกอบการ ณ เวทีกลางการจัดงานบริเวณหน้าศาลากลาง จ.อุบลราชธานี (หลังเก่า)

 MG 0465

 MG 0471

 MG 0473

 MG 0477

 MG 0481

 MG 0482

 MG 0487

 MG 0489

 MG 0490

 MG 0492

 MG 0493

 MG 0499

 MG 0503

 MG 0506

 MG 0509

 MG 0510

 MG 0516

 MG 0523

 MG 0530

 MG 0532

 MG 0537

 MG 0540

 MG 0542

 MG 0545

 MG 0555

 MG 0558

 MG 0561

ข่าว /พลอยฐิชาภรณ์

ภาพ/ชาญชัย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

1

วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมงานสภากาแฟยามเช้า ซึ่งจัดโดยหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม โดยมีดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลร่วมเสวนาพูดคุยและรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน

2

3

4

5

ข่าว/ภาพ ขนิษฐวดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน