Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ...นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ และบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสุรินทร์

2

3

4

5

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นักกีฬาเทศบาลนครอุบลราชธานี คว้ามาได้ 4 เหรียญทองแดง จาก 3 ชนิดกีฬา ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 36 นครเชียงใหม่เกมส์ ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2561 ดังนี้

1.เหรียญทองแดงจากกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย ประเภทชายเดี่ยว

2. เหรียญทองแดงจากกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทชายคู่

3. เหรียญทองแดงจากกรีฑา กระโดดสูง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง

4. เหรียญทองแดงจากกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทชายคู่

เหลืออีกหลายรายการที่มีลุ้นเหรียญรางวัลกับการแข่งขันอีก 4 วันที่เหลือ มาร่วมลุ้นร่วมเชียร์ และเป็นกำลังใจให้ทัพนักกีฬานักเรียนจากเทศบาลนครอุบลราชธานี

 2

 3

4

5

6

7

8

9

 10

Cr.FB สำนักการศึกษา 
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ พร้อมนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี และนายประสงค์ จันจำปา สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมหัวหน้าส่วนบริหารงานร่วมต้อนรับและพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ อ.ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมผังเมืองแห่งประเทศไทย นายธีระชัย จึงวิวัฒนาภรณ์ ประธานกลุ่มบริษัทอุบลราชธานีพัฒนาเมือง นายศิวัช ภูธนแสงทอง ประธานกรรมการบริษัทอุบลราชธานีพัฒนาเมือง และคณะอุบลพัฒนาเมือง ในการพัฒนาเมืองอุบลราชธานีสู่เมืองสีเขียว...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Pr.04 ขนิษฐวดี
ขนิษฐวดี,วิภารัตน์ /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนพพร เตชาวิวัฒน์บูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงเเละมารดาหลังคลอด ในเขตเทศบาลนครอุบลฯ เพื่อให้กำลังใจพร้อมเเนะนำวิธีการออกกำลังกายเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นไป

2

3

4

5

pr03 : ภาพ / ข่าว ศุจินทรา ใจหาญ
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเเละพบปะพูดคุยชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 7 ชมรมผู้สูงอายุคุ้มโพธิ์ทอง ชมรมผู้สูงอายุวัดศรีประดู่ ในโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมทางกายต้นเเบบ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ เเละตรวจสมรรถภาพทางกาย โดยมีวิทยากรจากฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 เทศบาลนครอุบลฯ เเละสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

pr03 : ภาพ สุวิทย์ /ข่าว ศุจินทรา

ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

Subcategories