Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายกฯแอน สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นำพนักงานเทศบาล ร่วมกับผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดน้อย)รณรงค์ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดน้อย)เพื่อให้เป็นตลาดสด สะอาด น่าซื้อ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pr.04 ขนิษฐวดี
เตชิต/ ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

IMG 2253

วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานในงานเปิดนิทรรศการ “ชุมชนสดใส ชีวีปลอดภัย ใส่ใจแยกขยะ” ภายใต้โครงการจินตนาการสู่งานศิลป์ จากขยะรีไซเคิล ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อมุ่งให้มองหาวิธีที่จะนำสิ่งของที่เราเชื่อกันว่า”เหลือใช้” แล้วกลับมาทำให้เกิดประโยชน์ในรูปที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้กับนักเรียนและประชาชนในชุมชน ได้มีความรู้ในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี นำความรู้ด้านรีไซเคิลที่ได้ ให้สามารถเพิ่มมูลค่า ด้วยการออกแบบ เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ ที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
โดยในงานมีกิจกรรม
1.การจัดนิทรรศการผลงานของโรงเรียน 2.การประกวดชุดแฟชั่นรีไซเคิล ของนักเรียนทุกระดับชั้น 
3.การมอบรางวัล คลิปสั้น เรื่อง การลดปริมาณขยะ สิ่งประดิษฐ์จากรีไซเคิล ซึ่งได้ประกวดมาแล้วจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี และโรงเรียนอุดมสามัคคี สำนักงานพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ณ เวทีอาคารบัวหลวง โรงเรียนเทศบาลบูรพา

IMG 2260

IMG 2263

IMG 2266

IMG 2271

IMG 2281

IMG 2283

IMG 2292

IMG 2294

IMG 2304

IMG 2306

IMG 2309

IMG 2313

IMG 2318

IMG 2320

IMG 2325

IMG 2330

IMG 2334

IMG 2336

IMG 2344

IMG 2347

IMG 2348

IMG 2352

IMG 2358

IMG 2365

IMG 2375

IMG 2380

IMG 2382

IMG 2384

IMG 2385

IMG 2386

IMG 2393

IMG 2397

IMG 2401

IMG 2406

IMG 2409

IMG 2411

IMG 2413

IMG 2416

IMG 2422

IMG 2427

IMG 2430

IMG 2433

IMG 2436

IMG 2443

IMG 2444

IMG 2445

IMG 2446

IMG 2447

IMG 2448

IMG 2449

IMG 2450

IMG 2451

IMG 2452

IMG 2453

IMG 2454

IMG 2455

IMG 2456

IMG 2457

IMG 2459

IMG 2460

#pr.06

ภาพ/ข่าว พลอยฐิชาภรณ์

1

วันที่ 3 มีนาคม 2561 เทศบาลนครอุบลราชธานี นำโดยคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาล พนักงานครู เจ้าหน้าที่จาก มทบ. 22 รวมไปจนถึงจิตอาสา จากชุมชนต่างๆๆร่วมทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ สวนสาธารณะหนองบัว โดยมี พลตำรวจเอกชิดชัย วรรณสถิตย์ ท่านนิมิต สิทธิไตรย์ ร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วย

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

ภาพ/ข่าว ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

#pr01ภัททิยาภรณ์

1

วันที่ 5 มีนาคม 2561 เทศบาลนครอุบลราชธานี ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ วัดท่าวังหิน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานสัตวแพทย์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพย์ 045-246060-3 ต่อ 180

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pr.04 ขนิษฐวดี
เตชิต /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในประชุมงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว ประจำปี 2561 ร่วมกับตัวแทนชุมชน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

2

3

4

5

6

7

8

ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ