Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 MG 3543

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดอบรมโครงการจัดระเบียบเมือง ณ ห้องประชุมพาขวัญ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าแผงลอย และที่จำหน่ายในทางสาธารณะมีระเบียบในการประกอบอาชีพ
 MG 3544

 MG 3557

 MG 3567

 MG 3569

 MG 3570

 MG 3571

 MG 3573

 MG 3576

 MG 3580

 MG 3582

 MG 3584

 MG 3585

 MG 3586

 MG 3588

 MG 3589

 MG 3592

 MG 3596

 MG 3600

ข่าว : นายเอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
ภาพ : นายชาญชัย สวัสดี 

IMG 7510

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาล ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี 
ภายในงานมีนายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

  IMG 7513

 IMG 7511IMG 7519

IMG 7521

IMG 7526

IMG 7528

IMG 7532

IMG 7541

IMG 7543

IMG 7546

IMG 7554

IMG 7557

IMG 7559

IMG 7570

IMG 7575

Pr.04 ขนิษฐวดี 

วัชราภรณ์ /ภาพ

DSC 8712

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบล ฯ และอสม. ลงพื้นที่ชุมชนเขตควบคุมดูแลของศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 4 (บ้านดู่) เทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อเยี่ยมเยือนผู้ป่วย จำนวนทั้งสิ้น 3 ราย พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น

 DSC 8714

DSC 8715

DSC 8716

DSC 8718

DSC 8721

DSC 8723

DSC 8726

DSC 8728

ข่าว : วิภารัตน์ ชัยชนะ
ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ

IMG 7454

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพาขวัญ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเทศกิจอาสาจราจร โดยมีนางเดือนลอย คำแดงสด หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดอบรม สำหรับการอบรมฯดังกล่าวเพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ด้านกฎหมายจราจร เครื่องหมายจราจร ท่าการให้สัญญาณจราจร ที่ควรทราบในชีวิตประจำวัน รวมถึงได้สร้างจิตสำนักในการมีระเบียบวินัยในการใช้รถ ใช้ถนนให้ถูกต้องตามหลักจราจรและมารยาทในการขับขี่ โดยได้รับเกียรติจาก พันตำรวจโทชคัตตรัย บัวพันธ์ รองผู้กำกับสถานีตำรวจภธรเมืองอุบลราชธานี และพันตำรวจโทฐานะ ตราราช สารวัตรสถานีตำรวจภธรเมืองอุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนนารีนุกูล โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว และโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

IMG 7455

IMG 7458

IMG 7459

IMG 7460

IMG 7461

IMG 7462

IMG 7463

IMG 7464

IMG 7465

IMG 7467

IMG 7469

IMG 7470

IMG 7473

IMG 7478

IMG 7480

IMG 7483

IMG 7485

IMG 7486

IMG 7487

IMG 7488

IMG 7490

IMG 7493

IMG 7495

IMG 7498

IMG 7501

IMG 7503

IMG 7505

IMG 7506

IMG 7507

IMG 7508


ขนิษฐวดี / ข่าว
สุวิทย์ /ภาพ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

 1

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. เจ้าหน้าที่พยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่1 เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการเด็กให้กับมารดาที่เลี้ยงดูบุตร พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับเด็กๆที่มารับการฉีดวัคซีน

2

3

4

5

ข่าว/ พลอยฐิชาภรณ์
ข้อมูล,ภาพ/ คุณนิสา