Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 MG 8512

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ทางลงหาดวัดใต้ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะจากกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน ซึ่งนำโดยพล.ต.อชิร์ฉัตร โรจนะภิรมย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 และคุณจิตภัสร์ กฤดากร ผู้แทน จากบริษัทบุญรอดบริเวอร์ จำกัด ร่วมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 200 ชุด ให้กับชุมชนทางลงหาดวัดใต้ และชุมชนวัดเลียบ 1,2

ในการนี้ พันเอกสุรัตน์ ประเสริฐสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ นำชุดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กองทัพบกมาตรวจรักษาโรคทั่วไป และกรมทหารราบที่ 6 นำหน่วยบริการครัวสนาม มาบริการอาหารปรุงสุกให้กับประชาชนด้วย

 MG 8513

 MG 8514

 MG 8515

 MG 8516

 MG 8518

 MG 8519

 MG 8523

 MG 8544

 MG 8545

 MG 8546

 MG 8549

 MG 8550

 MG 8557

 MG 8559

 MG 8565

 MG 8566

 MG 8567

 MG 8568

 MG 8574

 MG 8618

 MG 8624

 MG 8626

 MG 8632

 MG 8636

 MG 8638

ขนิษฐวดี /ข่าว

ชาญชัย ,สุวิทย์ /ภาพ

DSC 3682

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสนองนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ และการจัดการศึกษาท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อสนองความต้องการของชุมชน และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ร่วมการแข่งขันมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง

DSC 3688

DSC 3691

DSC 3695

DSC 3696

DSC 3697

DSC 3699

DSC 3700

DSC 3704

DSC 3710

DSC 3713

DSC 3718

DSC 3721

DSC 3723

DSC 3724

DSC 3728

DSC 3731

DSC 3736

DSC 3739

DSC 3752

DSC 3754

DSC 3756

DSC 3759

DSC 3761

ภาพ/ข่าว พลอยฐิชาภรณ์ ,เอกลักษณ์
ทีมฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลนครอุบลราชธานี

DSC 3500

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปราถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมนายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ สร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ณ ห้องประชุมศรีบูรพา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

DSC 3501

DSC 3502

DSC 3505

DSC 3506

DSC 3511

DSC 3513

DSC 3514

DSC 3520

DSC 3521

DSC 3522

DSC 3532

DSC 3535

DSC 3538

DSC 3540

DSC 3544

DSC 3553

DSC 3560

DSC 3561

ภาพ/ข่าว : วิภารัตน์ ชัยชน
#pr09 วิภารัตน์

DSC 3570

วันที่ 24 สิงหาคม 2560เวลา 17.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีมอบเครื่องสมณบริโภคแด่พระภิกษุ สามเณร และมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

โดย มหาเถรสมาคม ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พระพรหมวชิรญาณ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ได้เมตตานำสิ่งของมาช่วยภัยน้ำท่วม บริเวณตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)

 

DSC 3571

DSC 3572

DSC 3579

DSC 3580

DSC 3584

DSC 3593

DSC 3595

DSC 3599

DSC 3602

DSC 3604

DSC 3606

DSC 3607

DSC 3608

DSC 3612

DSC 3614

DSC 3616

DSC 3619

DSC 3621

DSC 3623

DSC 3624

DSC 3633

DSC 3625

DSC 3637

DSC 3641

DSC 3648

DSC 3651

DSC 3654

DSC 3660

DSC 3665

DSC 3666

DSC 3668

DSC 3672

DSC 3674

DSC 3677

DSC 3679

ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
ภาพ : สุธีลาพร ริพล
#pr05 สุธีลาพร

 

 MG 8441

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ซึ่งตัวแทนเขตเลือกตั้งที่ 3 เข้ารับการอบรมแผนสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อนำไปดูแลครอบครัวและชุมชนให้เกิดความอยู่ดีกินดี

 MG 8442

 MG 8443

 MG 8444

 MG 8445

 MG 8446

 MG 8470

 MG 8474

 MG 8483

 MG 8484

 MG 8490

 MG 8502

 MG 8504

 MG 8505

 MG 8506

 MG 8509

 MG 8510

ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์

ภาพ : ชาญชัย สวัสดี
#pr05 สุธีลาพร