Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายอธิปไตย โยธามาตย์ ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นประธานประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ โดยมี นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง/ฝ่าย ร่วมปรึกษาหารือข้อราชการและหาแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย

2

3

4

5

6

7

8

#Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ ,ข่าว/คุณภัททิยาภรณ์

 MG 1217
วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 06.30 น. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลฯ พร้อมนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรี นางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และสาธุชนชาวอุบลราชธานี ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมพระสงฆ์สมณศักดิ์ พระภิกษุสามเณรจำนวน 99 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เจริญชัยมงคลคาถา และรับบิณบาตรจากสาธุชนชาวอุบลราชธานีที่มาร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณท่าน้ำวัดหลวง

 MG 1232

 MG 1233

 MG 1236

 MG 1243

 MG 1251

 MG 1269

 MG 1271

 MG 1273

 MG 1276

 MG 1284

 MG 1289

 MG 1292

 MG 1298

 MG 1303

 MG 1309

 MG 1311

 MG 1313

 MG 1316

 MG 1319

 MG 1324

 MG 1326

 MG 1330

 MG 1333

 MG 1339

 MG 1340

 MG 1342

 MG 1372

 MG 1380

 MG 1390

 MG 1391

 MG 1400

 MG 1404

 MG 1407

 MG 1418

 MG 1423

 MG 1429

 MG 1433

 MG 1436

 MG 1443

 MG 1445

 MG 1461

 MG 1470

 MG 1472

 MG 1490

 MG 1501

Pr.04 ขนิษฐวดี 
ชาญชัย /ภาพ

1

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลาประมาณ 15.30 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ และเจ้าหน้าที่จากสภากาชาดไทย ณ จุดอพยพห้วยม่วง

2

3

4

Cr.คุณทราย , Nim
#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 น. บริเวณริมแม่น้ำมูล นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และประชาชนทั่วไป ร่วมลอยกระทง เนื่องในวันออกพรรษา ปี 2560 ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาวอีสานได้สืบทอดกันมาตามความเชื่อ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และขอขมาต่อพระแม่คงคา และยังเป็นการอนุรักษ์ สืบสานขนบธรรมเนียม วิถีอีสานให้คงอยู่สืบต่อไป

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล , เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ , ชินวัตร มิ่งขวัญ และหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 (อยู่วงศ์ธรรม) และอสม.ในเขตพื้นที่ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน พบปะ พูดคุย สร้างรอยยิ้ม ซึ่งเป็นขวัญกำลังใจที่ดีเยี่ยมให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ พร้อมให้คำแนะนำถึงการออกกำลังกายเบื้องต้นที่สามารถปฏิบัติเองภายในบ้านได้

2

3

4

5

6

ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ และ สุธีลาพร ริพล
#pr05 สุธีลาพร