Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขตเทศบาลนครอุบลฯ (งานส่งเสริมสุขภาพ) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในชุมชน ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลฯ

2

3

4

5

6

Cr. ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
#pr05 ภาพ : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีรับมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อส่งต่อให้กับทีมไทยนิยมยั่งยืน และมอบให้ผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่ ณ บริเวณห้องโถงหน้าสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ศาลากลาง

2

3

4

5

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/ชาญชัย
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ พบปะเเละพูดคุยสร้างสุขจากใจเเละกล่าวสวัสดีปีใหม่2019 อาทิเช่น การจับสลากของขวัญ,ร้องเพลง,เต้นรำวง,เเละกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในครั้งนี้ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 อยู่วงศ์ธรรมเเละชมรมผู้สูงอายุวัดมหานาราม

2

3

4

5

6

7

8

9

pr03: ภาพ/ข่าว ศุจินทรา ใจหาญ
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 คณะอสม.ในพื้นที่ ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย และเยี่ยมแม่และเด็กหลังคลอด ในเขตพื้นที่ ศูนย์สาธารณสุข 5 (ดอนเจ้าปู่) เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ พร้อมให้กำลังใจค่ะ

2

3

4

5

6

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/ชาญชัย
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานรับมอบเงินสนับสนุนเงินการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562

โดยนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ , นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง , นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรี พร้อมหัวหน้าส่วนการบริหาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมมอบเงินจำนวน 30,000 บาท สนับสนุนการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562...

2

3

4

5

6

Pr.04 ขนิษฐวดี

ขนิษฐวดี ,คุณทราย/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

Subcategories