Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
infocenter banner
 plan2562 pp

Youtube Cityub Chanel

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

IMAGE ประชุมหารือแนวทางการจัดตั้ง “ศูนย์ท่องเที่ยวเรียนรู้วัฒนธรรม”
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE ประชุมหารือแนวทางการจัดตั้ง “ศูนย์ท่องเที่ยวเรียนรู้วัฒนธรรม”
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE โครงการปลุกฮีโร่ในตัวคุณ CPR และใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AED ณ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ แม่และเด็กหลังคลอด พื้นที่บริการศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (บ้านดู่)
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE โครงการอบรบโครงการปลุกฮีโร่ในตัวคุณ CPR (Cardiopulmonary Resuscitation )
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE อบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
วันที่ 6 มิ.ย.62 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE งานแถลงข่าวการประกวดนางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2562 (Miss Ubonratchathani Candle Festival International & Miss AEC 2019)
วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE การประชุมเชิงปฏิบัติการการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE ต้อนรับคณะนักศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE โครงการปลุกฮีโร่ในตัวคุณ CPR (Cardiopulmonary Resuscitation )
วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...

ประกาศ

IMAGE ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
Download เอกสารประกาศ...   ข้อมูลโดย ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง สำนักการช่าง Read More...

IMG

ข้อมูลโดย งานวิจัยและประเมินผล

1

วันที่ 8 มีนาคม 2561 สถานธนานุบาลฯ 1 (ข้างสถานีดับเพลิง)  สถานธนานุบาลฯ 2 (ข้างสุนีย์ทาวเวอร์) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยรำจำนำต้ำสุด ใกล้ที่ไหนใช้บริการที่นั้นได้ “มาอย่างผู้มีทรัพย์ กลับอย่างผู้มีเกียรติ”

Cr.ผู้จัดการสถานธนานุบาล 2
#pr05 สุธีลาพร

IMG1

      นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  เปิดเผยว่า  ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานี  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีเพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า  ซึ่งในขณะนี้ถึงกำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี  ประจำปี  2561  อันประกอบด้วย 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  2. ภาษีป้าย  และ 3.ภาษีบำรุงท้องที่  เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ที่ต้องชำระภาษีในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี  2561  ดังนี้

     1. ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอันเป็นโรงเรือนและที่ดิน  หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

     2. เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายที่แสดงชื่อ  หรือเครื่องหมายที่ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า  ซึ่งจะต้องชำระภาษีป้ายให้ยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีป้ายตั้งแต่ เดือนมกราคม – วันที่ 31 มีนาคม 2561

     3. เจ้าของที่ดินซึ่งมีที่ดินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระ  ภาษีบำรุงท้องที่  ได้ตั้งแต่เดือนมกราคมแรกของปี ตีราคาปานกลางที่ดิน และชำระภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม – วันที 30 เมษายน 2561   สำหรับค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยชำระได้ตลอดทั้งปี  ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ  กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน  ของเจ้าของทรัพย์สินและใบเสร็จรับเงินภาษีปีเก่ามาแสดงด้วย หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มตามกฎหมาย

      ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  สำนักการคลัง  เทศบาลนครอุบลราชธานี  หรือ 045 – 246060 – 2  ต่อ  110  ในวันและเวลาราชการ  หรือทาง เว็บไซด์เทศบาลนครอุบลราชธานี www.cityub.go.th

#pr05 สุธีลาพร
ข้อมูลโดย สำนักการคลัง

1

วันที่ 17 กุมพาพันธ์ 2561 ทับทิมผลไม้มงคล เป็นผลไม้ที่มี บทบาทในตำนานของดินแดนต่างๆ ด้วย มีไม่น้อยที่ทับทิมถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของการเกิด ด้วยเมล็ดเล็กๆ มากมายที่ถูกมองเป็นความสามารถในการเจริญพันธุ์ และการมีชีวิตชั่วนิรันดร์ ชาวกรีกถึงกับใช้ทับทิมในงานแต่งงานโดยถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการดำรงเผ่าพันธุ์ ชาวจีนถือว่าต้นทับทิมเป็นไม้มงคลทับทิมโดยเฉพาะทับทิมดอกสีขาวเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และการมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง กิ่งใบทับทิม เป็นไม้มงคลที่ถูกใช้ทุกงาน โดยมีการปักยอดทับทิมไว้ที่ของไหว้เจ้าต้นทับทิมนั้น เป็นต้นไม้มงคลที่นิยมปลูก เป็นต้นไม้สำหรับการป้องกันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้าบ้าน สำหรับผู้ที่เป็นคนไทยมีเชื้อสายจีนนั้นก็นิยมปลูกกันอย่างมากเลยหล่ะค่ะ เพราะบ้านคนไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ มักจะมีทับทิมปลูกไว้ในบ้านต้นหนึ่ง เวลาจะเดินทางไกล เวลาใครจะแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ เวลาใครจากบ้านไปนาน ๆ แล้วกลับมา อาม่ามักหักกิ่งทับทิมจุ่มลงไปในน้ำมนต์แล้วประพรมแก่ลูกหลานเพื่อความเป็นสิริมงคล คนจีนยังถือว่า ทับทิม เป็นผลไม้แห่งความอุดมสมบูรณ์

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา นายกสมาคมชาวอุบล ประธานมูลนิธิพัฒนาอุบล biz club และผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้เข้าเฝ้าสมเด็จสังฆราช ณ วัดราชบพิตร กรุงเทพมหานคร เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งในการเข้าเฝ้าครั้งนี้ นับเป็นพระเมตตา ที่ทรงประทานต้นทับทิมให้กับชาวจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 700 ต้น เพื่อนำมาปลูกหน้าบ้าน หน้าร้าน เป็นมงคล ในเทศกาลตรุษจีน ซึ่งคณะชาวอุบลที่เข้าเฝ้าได้นำกลับมาถึงจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวอุบล จึงได้จัดพิธี ปลูกลงกระถาง ที่จัดทำพิเศษ คือ กระถางบัว พญานาคที่สั่งทำเป็นพิเศษ โดยจัดพิธีดังกล่าวในเมื่อ เวลา 16.00 น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีท่านเจ้าคณะจังหวัด เป็นประธาน ทำพิธีอันเป็นมงคลให้ กับชาวอุบลราชธานีในโครงการปลูกไม้มงคลหน้าบ้าน หน้าร้าน นั้น จัดทำทั้งสิ้นปี 2561 จำนวน 2100 ต้น เป็น 3 งวด คือ เทศกาล ตรุษจีน 700 กระถาง วันสงกรานต์ 700 กระถาง และ เข้าพรรษา 700 กระถาง

หลังจากนั้น จะได้จัดให้วางกระถางหน้าบ้าน หน้าร้าน ในถนนสายหลักที่กำหนดไว้ และเปิดโอกาสให้พี่น้องชาวอุบลได้มีโอกาสเป็นเจ้าของกระถางไม้มงคล ทับทิม ประทาน จากสมเด็จสังฆราชครั้งนี้ด้วยเพื่อเป็นมงคลแก่ตนเองและครอบครัวครั้งนี้ ในเทศกาลตรุษจีน จึงถือเป็นการดำเนินการ ในโครงการ “ ปลูกไม้มงคลหน้าบ้าน ครั้งแรก

จึงเรียนเชิญพี่น้องชาวอุบลที่สนใจ ได้ติดต่อขอบูชา ส่งบุญ เพื่อทำกระถาง ไม้มงคลทับทิม ลงกระถาง บัว-พญานาคในรุ่นต่อไป ท่านสามารถติดต่อ รับไม้มงคล (ทับทิม) ได้ ที่ ณ ลานศาลาประชาคมเดิม ข้างศาลหลักเมือง ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หรือ ติอต่อสอบถาม หรือ สั่งจองได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน นางเสาวลักษณ์ กันธิยา เบอร์ โทร.045 -‭246060-3‬ ต่อ114 และ สำนักการคลัง นางรุจิรา โลมรัตน์ โทรศัพท์ ‭045-2456060‬-3 ต่อ 110 ในวันเวลาราชการ

2

ปล. ไม้มงคลทับทิม ตามตำนาน เป็นไม้มงคล มีพระเดชและพระคุณ ป้องกัน และ เมตตา ให้โชค
#pr05 สุธีลาพร

 

24174427 1527338677379266 4432485694141346243 n

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 จังหวัดอุบลราชธานี และ เทศบาลนครอุบลราชธานี ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุบลฯ ร่วม “โครงการส่งเสริมประเพณีทำบุญตักบาตรและถวายดอกบัว ทุกวันอาทิตย์ เพื่อเป็นพุทธบูชา” โดยเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 ไปจนถึง วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 ณ บริเวณมณฑลพิธีถนนหน้าศาลหลักเมือง????????

#pr05 สุธีลาพร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

304578
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
411
737
1906
296451
14691
26970
304578

Your IP: 34.231.247.139
2019-09-17 10:36