Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ข่าวย้อนหลังเดือนเมษายน พ.ศ.2562

IMG  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ ออกตรวจรับรองมาตรฐานด้านสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ 
IMG  ออกเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ ศูนย์ฯ 3  
IMG  ร่วมงาน “เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ” ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
IMG  ประชุมวิชาการและการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 /2562  
 IMG ร่วมพิธีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุบลราชธานี”
 IMG ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย
IMG ขอความร่วมมือในการลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร ให้กับผู้ประกอบการค้าภายในวัดสารพัฒนึก
IMG  ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินเมืองสิ่งเเวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 
 IMG กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดครั้งใหญ่(Big Cleaning Day)
IMG พิธีบวงสรวงศาลพระพรหม ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 
IMG  นายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่เหตุเพลิงไหม้ 
IMG ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2562 
IMG ออกเยี่ยมให้กำลังใจถามไถ่ความเป็นอยู่ แนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก ในพื้นที่ศูนย์บริการศูนย์สาธารณสุข 4 (บ้านดู่)
IMG 

ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

IMG โครงการอบรมเพื่อพัฒนาชมรมผู้สูงอายุสู่เกณฑ์คุณภาพอย่างยั่งยืน 
IMG พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
IMG กิจกรรมวันเทศบาล 
IMG ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก เทศบาลตำบลชากบก จังหวัดระยอง
 IMG 1 ยกเลิกประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี พ.ศ.2562 
IMG ร่วมงานแถลงผลสำเร็จการดำเนินกลไกส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ
IMG กิจกรรมการป้องกันและลดปัญหาฝุ่นละออง ขนาดเล็กในอากาศ(PM.2.5)จังหวัดอุบลราชธานี 
IMG โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย 
 IMG

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ พ.ศ2562

 

IMG กิจกรรมวันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว “เทศกาลหรรษาวัยเก่าเฮามาม่วน(ปี4)” 
IMG พิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับแยกดงอู่ผึ้ง พร้อมทางคู่ขนาน และทางแยกวนารมย์
IMG ร่วม “พิธีเปิดโครงการสืบสานงานบุญประเพณี ปิดทองสรงน้ำ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ร่วมบุญผะเหวดและฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562” ณ วัดมหาวนาราม 
IMG ร่วมงานบุญเนาว์ ณ วัดปทุมมาลัย 
IMG ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่การดูแลของศูนย์บริการสาธารณสุข 6  
IMG งานตุ้มโฮม 62 ณ บริเวณหน้าลานเทียนทุ่งศรีเมือง
IMG ขบวนอัญเชิญพระแก้วบุษราคัมและขบวนแห่สงกรานต์ 2562 
IMG พิธีทำบุญตักบาตรและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เนื่องในวันปีใหม่ไทย 
IMG พิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ฮางฮดรดน้ำ 4 แผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562 ณ สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี 
IMG เทศกาลอาหารสี่แผ่นดิน ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง ระหว่างวันที่ 12 - 15 เมษายน 2562 
IMG รดน้ำขอพรคณะผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
IMG ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ในพื้นที่บริสาธารณสุข 7 
IMG ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินการบริหารจัดการที่ดี (ธรรมาภิบาล) ประจำปี 2561 
IMG พิธีเปิดการอบรม “โครงการสูงวัยสุขภาพดีภายใต้วิถีไทย” ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านหนองศาลา 
IMG ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์อนามัยที่ 10 กรมอนามัย อำเภอวารินชำราบ ครบรอบ 26 ปี 
IMG งานแถลงข่าวงานประเพณีสงกรานต์ฮางฮดรดน้ำ 4 แผ่นดิน 
IMG ออกเยี่ยมผู้สูงอายุเพื่อให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ชุมชนนิคมสายกลาง
IMG ร่วมงานฉลองศาลเจ้าปู่ทองแดงและงานบุญประจำปี ณ ตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดน้อย) 
IMG ร่วมประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ณ วัดสุทัศนเทพวราราม 
IMG ร่วมรดน้ำขอพร เนื่องในงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ณ ชมรมผู้สูงอายุ กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
IMG ร่วมงานประเพณีทำบุญประจำปี เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ ชุมชนศาลาหนองนาควาย 
IMG1 กิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์สงกรานต์ม่วนชื่น บ่สูบ บ่เมา เคารพกฎ ลดอุบัติเหตุ 
IMG  ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ “น้ำโจ้ก” เพื่อเตรียมการจัดทำน้ำอภิเษกในพิธีการ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
IMG  ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันจักรี) 
IMG ลงพื้นที่สำรวจ เพื่อวางแผนและเตรียมการปรับปรุงพื้นที่สวน 11 ไร่
IMG ลงพื้นที่เยี่ยมยามถามข่าวผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาล
 IMG ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก จังหวัดยโสธร
IMG การอบรมเรื่องสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร
IMG ร่วมซักซ้อมพิธีสมโภชเฉลิมฉลองในพิธีพลีกรรมตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ “น้ำโจ้ก” 
IMG พิธีถวายพระพรและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 7
IMG

ประชุมสรุปผลการออกตรวจหอพัก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
IMG ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครอุบลราชธานี
IMG  พิธีเปิดการอบรม “กฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาล” 
IMG ร่วม “โครงการประชุมเสวนาปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยการป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จังหวัดอุบลราชธานี” 
IMG ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และมารดาหลังคลอดบุตร 
IMG ร่วมพิธีเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2562 
IMG ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2562

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

571572
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
65
666
731
563122
24407
29741
571572

Your IP: 34.204.168.209
2020-05-25 01:08