Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรี นายชัยยงค์ โคตะสิน เลขานุการนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงาน กล่าวให้โอวาท ให้กำลังใจทีมนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปร่วมการแข่งขันเจ้าบ้านน้อยที่ดีระดับประเทศ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บางแสน จังหวัดชลบุรี

2

3

4

5

6

7

Cr.ครูกชนิภา ดีพร้อม 
Pr.04 ขนิษฐวดี

 MG 6601

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนบริหารงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 พร้อมด้วยนายประชา กิจตรงศิร รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ นายชัยยงค์ โคตะสิน เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ นายสุระจิต เต็งศิริอรกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล เพื่อประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ และมอบนโยบายในการบริหารงานเทศบาลให้กับหัวหน้าส่วนบริหารงานในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเทศบาล พร้อมกล่าวต้อนรับและมอบดอกไม้ให้กับข้าราชการที่โอนย้ายเพื่อแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

 MG 6602

 MG 6606

 MG 6612

 MG 6623

 MG 6650

 MG 6663

 MG 6675

 MG 6681

 MG 6685

 MG 6686

 MG 6691

 MG 6702

 MG 6709

 MG 6721

 MG 6726

 MG 6728

 MG 6738

 MG 6742

 MG 6745

 MG 6748

 MG 6751

 MG 6754

Pr.04 ขนิษฐวดี/ภาพ
พลอยฐิชาภรณ์ /ข่าว

1

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกฯ มอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่นครั้งที่35 “เวสสุวรรณเกมส์” โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. เด็กหญิงอาทิติยา จารุตัน
****2 เหรียญเงิน ( วิ่ง 4 x 100 และ 8 x 50 เมตร ) รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
2. นายธนกฤติ พุ่มศิริ
****1 เหรียญเงิน ( เปตองชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี )
****1 เหรียญทองแดง ( เปตองชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี )
3. นายพัฒนพงษ์ พวงชมพู 
****1 เหรียญทองแดง ( เปตองชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี )
ครูผู้ควบคุม นายธราพงษ์ เกษเจริญคุณ

2

3

4

Cr.ภาพ : คุณนพ
#pr05 สุธีลาพร

 

S 58228741

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.00 น. ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดสารพัฒนึก นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกฯ ร่วมพิธีอบรม “ผู้หญิงและเบาหวาน ป้องกันวันนี้ เพื่อสุขภาพที่ดีในวันหน้า” โดยมีประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุบลฯ เข้ารับการอบรม ฟังคำแนะนำจากแพทย์/เจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อจะได้นำไปดูแลสุขภาพสำหรับตนเองและครอบครัว โดยทางเทศบาลฯ ได้ให้การสนับสนุนสถานที่และอำนวยความสะดวกตลอดการอบรม

S 58228742

S 58228743

S 58228744

S 58228745

S 58228746

S 58228747

S 58228750

S 58228752

S 58228753

S 58228758

S 58228759

S 58228760

ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
ภาพ : สุธีลาพร ริพล
#pr05

IMG 6688

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2561
สำหรับการประชุมมีนายวิทวัสพันธ์ นิกุล รองนายกเทศมนตรี นางสุภาภรณ์ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาล นางรฐา มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนประชาคมเมือง ในฐานะคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล โดยมีนายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล เป็นกรรมการและเลขานุการ นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

 IMG 6691

IMG 6693

IMG 6694

IMG 6697

IMG 6700

IMG 6705

IMG 6709

IMG 6713

IMG 6716

IMG 6718

IMG 6721

IMG 6723

IMG 6725

IMG 6732

IMG 6733

IMG 6736

IMG 6738

IMG 6741

IMG 6742

IMG 6745

IMG 6746

IMG 6747

IMG 6752

IMG 6766

IMG 6769

IMG 6775

IMG 6779

IMG 6781

IMG 6784

IMG 6793

IMG 6800

IMG 6804

IMG 6808

IMG 6817

IMG 6819

IMG 6824

IMG 6839

IMG 6847

IMG 6852

IMG 6856

IMG 6858

Pr.04 ขนิษฐวดี 
สุวิทย์ ภาพ
ทีมฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลนครอุบลราชธานี

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...