Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 22 มิถุนาย 2561 นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ลงพื้นที่บริเวณถนนแจ้งสนิท (ลานหน้าสวนสาธารณะห้วยม่วง) เพื่อติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันของทางสำนักการช่าง ซึ่งจุดนี้เป็นจุดหนึ่งของสาเหตุทำให้น้ำไหลผ่านไม่สะดวก ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง และเพื่อเร่งแก้ปัญหาก่อนที่ฝนจะตกลงมา

2

3

 

Cr.ภาพ : คุณอ้อมแอ้ม
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ซึ่งเป็นตัวแทน เทศบาลนครอุบลราชธานี ในโอกาสขึ้นรับโล่ ผลงานดีเด่นระดับ อปท. ด้าน "การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลนครอุบลฯ ประจำปี 2561"

วันที่ 21-22 มิ.ย 61 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จาก...ผลการดำเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เขตเทศบาลนครอุบลฯ 
โดย..งานสัตวแพทย์ ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

cr.คุณหนิง รัชนี
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

DSC 5802

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกฯ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม "โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายชมรมผู้สูงอายุวัดกลาง" เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ช่วยลดโรคที่เกิดจากความชรา ชะลอความเสื่อมของร่างกาย ทำให้หัวใจ หลอดเลือด และปอดแข็งแรง รวมถึงช่วยให้การทรงตัวดีขึ้น ทำให้เดินเหินคล่องแคล่ว ไม่หกล้ม ทำให้กระดูกแข็งแรง และชะลอโรคกระดูกพรุน ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดกลาง

DSC 5803

DSC 5804

DSC 5806

DSC 5807

DSC 5808

DSC 5814

DSC 5820

DSC 5824

DSC 5827

DSC 5828

DSC 5829

DSC 5830

DSC 5831

DSC 5833

DSC 5834

DSC 5835

DSC 5836

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ

#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

 MG 9556

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 MG 9557

 MG 9560

 MG 9561

 MG 9566

 MG 9571

 MG 9573

 MG 9581

 MG 9584

 MG 9587

 MG 9588

 MG 9594

 MG 9600

 MG 9601

 MG 9603

 MG 9606

 MG 9609

 MG 9612

 MG 9620

 MG 9636

 MG 9639

 MG 9641

 MG 9651

 MG 9655

 MG 9672

 MG 9682

 MG 9684

 MG 9690

 MG 9693

 MG 9698

 MG 9710

 MG 9712

 MG 9715

 MG 9723

 MG 9725

 MG 9727

 MG 9728

 MG 9729

 MG 9730

 MG 9741

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นำเสนอผลงานด้าน "การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลนครอุบลฯ" ประจำปี 2561 วันที่ 21-22 มิ.ย 61 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จากผลการดำเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เขตเทศบาลนครอุบลฯ โดย งานสัตวแพทย์ ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมนำเสนอผลงาน โดย สพ.ญ วราภรณ์ บุญสาร นายสัตวแพทย์ชำนาญการ หน.งานสัตวแพทย์ฯ

2

3

4

5

6

7

8

9

Cr.คุณหนิง รัชนี
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...