Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 14.00น. เจ้าหน้าที่งานคุ้มครองผู้บริโภค ,เจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบ เทศบาลนครอุบล,เเละสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ลงพื้นที่ดูเเล,ให้ความรู้,ความเข้าใจกับผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบเเละตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของตนในการเลือกซื้อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตประจำวัน

เเละบริเวณด้านหน้าทางเข้างานจะมีจุดคัดกรองโควิด19เพื่อสร้างความมั่นใจเเละปลอดภัยแก่ประชาชน....
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
 
Pr ศุจินทรา
Cr.ภาพ ศุจินทรา /คุณปู
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ
1
 
วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 06.59 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 โดยมี นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ หัวหน้าส่วนราชการตัวแทนภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว
ในการนี้นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ในการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 4 เมษายน 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมือง และให้การจัดงานเกิดความราบรื่น
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
 
Cr ภาพ : สยามกมล
Pr. สยามกมล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
1
 
วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน นำเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู รร.เทศบาลบูรพาอุบล เข้าร่วมการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom
โดยเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประเมินคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งส่งนวัตกรรมเข้าร่วมประเมิน คือ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี และได้เข้ารับการประเมินออนไลน์ ประชุมผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อพิจารณาคะแนน และการประเมินตามตัวชี้วัดในแต่ละด้าน ซึ่งจะมีการคัดเลือกจาก 800 หน่วยงานให้เหลือ 400 หน่วยงาน โดยเน้นข้อมูลนวัตกรรมท้องถิ่นเป็นหลัก ซึ่งจะพิจารณาจากการบรรยายสรุปข้อมูลหรือหลักฐานการดำเนินงานจริง โดยมีความสอดคล้องของนวัตกรรมกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ,สอดคล้องกับบริบทชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน...
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
 
Pr.ขนิษฐวดี
ชนุวิทก์ /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เทศบาลนครอุบลราชธานี แจ้งให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี 2564 ดังนี้

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยื่นแบบและชำระภาษีได้ตั้งแต่ บัดนี้ -​ 30 มิ.ย. 2564
ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษีได้ตั้งแต่ บัดนี้ -​ 31 มี.ค. 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการคลัง ทศบาลนครอุบลราชธานี โทร.045-245061 ต่อ 416 และ 110
Banner : วิภารัตน์ ชัยชนะ​
Pr. ณัทนิษฐ์ หินนาค
ทีม​ฝ่าย​บริการ​และ​เผยแพร่​วิชาการ
 
1
 
วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลร่วมให้การต้อนรับ นางวิภาวดี เจียมเจริญสิน ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดฯ ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
สำหรับการอบรมในวันนี้ เป็นการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ในเขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว และเขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 15-27 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
การอบรมดังกล่าว เป็นการเตรียมความพร้อม ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ การเลือกตั้งต้องอยู่ภายใต้การดำเนินการตามวิถีใหม่ New Normal สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
#ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส นครอุบลร่วมใจ...ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
17
 
 
 
18
 
19
 
20
 
 21
 
22
 
 
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
 30
 
31 
 
32
 
33
 
34
 
35
 
36
 
37
 
38
 
39
 
40
 
41 
 42
 
 43
 
44
 
45
 
46
 
47
 
48
 
49
 
50
 
51
 
52
 
 
 
53
 
54
 
55
 
56
 
57
 
58
 
59
 
60
 
61 
62
 
63
 
64
 
65
 
66
 
67
 
68
 
69
 
 
Cr ภาพ : ชาญชัย / อิศร
Pr. กิตติยา
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

Subcategories