Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “โครงการรณรงค์จัดระเบียบเมือง” เพื่อให้ผู้จำหน่ายสินค้าเข้าใจและล่วงรู้ เข้าถึงกฎหมาย สิทธิและหน้าที่อันเป็นกฎเกณฑ์ กติกา ในการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของสังคม ณ ห้องประชุมพาขวัญ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

2

3

4

5

6

7

8

9

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพาขวัญ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ตัวแทนชุมชนอุปลีสาน 6 ชุมชนวัดสารพัฒนึก คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลที่จัดนิทรรศการ ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2562 (ระดับประเทศ)นำโดยนางสุณี ปิยะพันธ์พงศ์ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะ ซึ่งได้ลงพื้นที่ชุมชนอุปลีสาน 6 เยี่ยมชมบ้านชุมไพรไม้แทรกเมือง เยี่ยมศูนย์ประสานช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์เทศบาลนครอุบลราชธานี (ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 บ้านดู่) พร้อมเยี่ยมผู้ป่วยที่ยืมอุปกรณ์จากศูนย์ประสานฯดังกล่าว ตลอดจนเยี่ยมชุมชนคนทำเทียน (วัดศรีประดู่ )

โดยเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ผ่านการประเมินพื้นที่ในระดับภาค ซึ่งได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา โดยมีเทศบาลทั้งหมด 6 แห่งทั่วประเทศที่ได้เข้ารับการประเมินระดับประเทศ หากผ่านการประเมินจะได้รับรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/ ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล และ นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 17.30 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าส่วนการบริหารงาน และบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 06.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงาน และบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมทำบุญตักบาตรและบวงสรวงศาลหลักเมือง โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานนำประกอบพิธี ซึ่งมีพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ มาร่วมพิธีอันสำคัญ ซึ่งการบวงสรวงหลักเมืองเป็นบอกกล่าวเจ้าที่เบิกบ้านเบิกเมือง เพื่อความรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นทุกถ้วนหน้า...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Cr. ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
ภาพ : พงศธร โชติมานนท์ และ สยามกมล ชัยเรืองรัชต์
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ