Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการน้ำเสีย ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านได้มีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการจัดการน้ำเสียเเละร่วมกันรักษาสิ่งเเวดล้อมทางน้ำ โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมเเละองค์การจัดการน้ำเสียมีความผูกพันเป็นเครือข่ายสิ่งเเวดล้อมเเละอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการบำบัดน้ำเสียอย่างยั่งยืน

2

3

4

5

6

7

pr03: ภาพ / ข่าว ศุจินทรา ใจหาญ

ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมนายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมเป็นตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วม “งานอุ่นไอรัก” คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

2

3

4

5

6

7

8

9

11

Cr.ภาพ/ข่าว : วิภารัตน์ ชัยชนะ

#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พบปะอสม.เขต 2 (งานส่งเสริมสุขภาพ) และมอบของขวัญ “สวัสดีปีใหม่” ให้กับผู้โชคดีในการจับสลาก เพื่อรับฟังปัญหาด้านสาธารณสุขมูลฐานและเป็นขวัญกำลังใจกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

2

3

4

5

6

7

8

9

Cr.ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
#pr05 ภาพ : สุธีลาพร ริพล และ คุณนพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 12.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือน พร้อมทั้งมอบของขวัญให้กับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดหนองบัว

2

3

4

Cr.ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
ภาพ : คุณนพ
#pr05 สุธีลาพร 
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกฯ ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำเดือน ณ ชมรมผู้สูงอายุดอนเจ้าปู่ทองแดง เพื่อเป็นการพบปะและร่วมกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน สร้างความสามัคคีของคนในชมรม

2

3

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ