Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 4 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมสุนีย์ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรี ได้ให้การสนับสนุนการเข้าใช้พื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกตลอดการจัดงาน โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในฐานะเจ้าภาพการจัดการแข่งขันในการเปิดตัวจังหวัดและเป็นตัวแทนฯชาวอุบลฯกล่าวต้อนรับนักวิ่งทั่วประเทศ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ขอบคุณ &เจ้าของภาพทุกภาพ
Pr01ภัททิยาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 เทศบาลนครอุบลฯ ขอเชิญชวนสาธุชนร่วมทำบุญ #ตักบาตรและถวายดอกบัว เพื่อเป็นพุทธบูชา มุทิตาหลวงปู่มั่น ในทุกเช้าวันอาทิตย์ เวลา 06.30 น. ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี

2
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
Cr.ขอบคุณเจ้าของภาพ
Pr.04 ขนิษฐวดี
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 3 ตุลาคม 2563พุทธศาสนิกชนร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ณ ท่าน้ำวัดหลวง โดยมี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร ขออนุโมทนาสาธุบุญ
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
32
 
33
 
Cr.ภาพ ชาญชัย สวัสดี
Pr01ภัททิยาภรณ์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี และนายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี พนักงานส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นตัวแทนชาวอุบลฯร่วมงานในครั้งนี้ด้วยเข้าพรรษาเที่ยวที่อุบลฯออกพรรษาเชิญเที่ยวงานชักพระที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
11
 
12
 
13
 
Pr01ภัททิยาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 19.00 น. นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษา ไหลเรือไฟ ลอยกระทง 2563 โดยมี พ.ต.อ.สามารถ แก้วเนตร รองนายกเทศมนตรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานต่อประธานในพิธี
หลังจากนั้น นายเธียรชัย พุทธรังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ พร้อมภริยา, พ.ต.อ.สามารถ แก้วเนตร รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชน ร่วมลอยกระทงในคืน 15 ค่ำ เดือน 11 และร่วมชมความวิจิตรงดงามของกระทงขนาดใหญ่ และ ไหลเรือไฟ ณ บริเวณท่าน้ำวัดหลวง
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
Pr.07 จันทนิภา
Cr.ข่าว/ขนิษฐวดี
Cr.ภาพ/ชาญชัย,อิศร,ณัทนิษฐ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ