Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 06.30 น. หัวหน้าส่วนการบริหารงาน พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ และประชาชนชาวจังหวัดอุบลฯ ร่วม “กิจกรรมตักบาตรและถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์ เพื่อเป็นพุทธบูชา” เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้ทำความดี สร้างความสามัคคีและสร้างความปรองดอง ได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามและเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง

2

3

4

5

6

7

Cr. ขอบคุณเจ้าของภาพทุกท่านค่ะ
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 05.20 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาล ร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมกิจกรรม “โครงการเดิน – วิ่งการกุศลเพื่อการศึกษา จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลไร่น้อยและจังหวัดอุบลราชธานี” ณ สนามโรงเรียนบ้านนาเมือง ตำบลไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

Cr.ภาพ : คุณพลอยนภัส
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีรำสักการะบูชาพระธาตุหนองบัว ซึ่งถือปฎิบัติในวันเสาร์ที่ 4 ของทุกเดือน โดยมีพี่น้องประชาชนในแต่ละคุ้มวัดต่างๆ ร่วมกันรำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาองค์พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกต่อไป...

2

3

Cr.ภาพ : คุณนพ

#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 05.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมงานและรับมอบใบประกาศเกียรติคุณในกิจกรรม “สา’สุข ชวนวิ่ง ครั้งที่ 1” ณ สวนสาธารณะห้วยม่วง

2

3

4

5

Cr.ภาพ : คุณปิ๊ก
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 18.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางกิมรวย แป้นทอง รองปลัดเทศบาล ร่วมพิธีเปิดงาน “เที่ยวริมโขง อุบลราชธานี” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2562 โดยมีการจำหน่ายอาหารจากจังหวัดอุบลราชธานี อาหาร 4 ภาค Creative และ FoodTruck และยังมีสินค้าแฟชั่น งานคราฟต์ ฯลฯ เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล

ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ