Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 MG 2791

วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม(วัดป่าใหญ่) นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายอธิปไตย โยธามาตย์ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดงาน “กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ภายในงานมีการแสดงความสามารถของนักเรียนชั้นปฐมวัย เล่นเกมส์รับรางวัล

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย /ภาพ

IMG1

วันที่ 9 มกราคม 2561 เชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง ภายในงานพบกับซุ้มกิจกรรมการละเล่นสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนกิจกรรมเล่นเกมส์รับของรางวัลจากซุ้มของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ กิจกรรมเด็กรุ่นใหม่ ร่วมใจ ป้องกันอัคคีภัยสวนสนุกประตูลมยางปาเป้า นิทรรศการลดการใช้พลังงาน ประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้ สนุกสนานกับความบันเทิงบนเวทีกลาง และเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถและร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์ของรับรางวัลมากมาย บริการอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน

Pr.04 ขนิษฐวดี

1

วันที่ 5 มกราคม 2561 นักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี เข้าสอบคัดเลือกแข่งขันคนเก่งในท้องถิ่น ระดับจังหวัด จำนวน130 คน ณ ห้องประชุมครองขวัญรร.เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

2

3

4

ภาพ/ข่าว ดร.ศศิกาญจน์ โพธิ์ลังกา หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
#pr01 ภัททิยาภรณ์

1

วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาล เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

#Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/ชาญชัย

IMG 1259

วันที่ 3 มกราคม 2561 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ลงพื้นที่ดูสถานที่จริงพร้อม กรรมการชุมชน เพื่อหาแนวทางพัฒนาเกาะกลางลำน้ำมูล หาดวัดใต้ ปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งพื้นทีโดยรอบสามารถจะรองรับผู้มาเยือนได้จำนวนมาก พร้อมที่จะได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์รับรองให้น่าเที่ยวในอนาคต โดยนายกเทศมนตรีฯและคณะผู้บริหารได้ลงสำรวจร่วมกับส่วนราชการทหาร ตำรวจในพื้นที่จริง! โดยก่อนลงพื้นที่จริงได้มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ ได้ประชุมปรึกษาหารือกับกรรมการชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หาข้อมูลก่อนลงพื้นที่จริง

IMG 1260

IMG 1261

IMG 1262

IMG 1263

IMG 1264

IMG 1265

IMG 1266

IMG 1267

IMG 1268

IMG 1269

IMG 1270

IMG 1271

IMG 1272

IMG 1273

ภาพ/ข่าว เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ชำนาญงาน เทศบาลนครอุบลราชธานี

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...