Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองเนื่องในโอกาสบริษัท" Thai Bev Thai Talent ร่วมกับ เทศบาลนครอุบลราชธานี"ได้จัดงานเเข่งขันเรือยาวขุดประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2561 ณ ลำน้ำมูลท่าวัดหลวง เพื่อเป็นการบอกกล่าวเจ้าที่ถึงการจัดงานในครั้งนี้

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pr03 : ข่าว / ศุจินทรา ใจหาญ
ภาพ / ชินวัตร มิ่งขวัญ
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรียนเทศบาล 2 หนองบัว พร้อมให้โอวาสเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะครู นักเรียน ที่ได้รับรางวัลหลายประเภทจากมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศในครั้งนี้

 2

3

4

5

6

7

8

9

10

ภาพ/ข่าว : นายเอกลักษณ์ ซื่อสัตย์

#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีกล่าวเปิดงาน"โครงการชุมชนใส่ใจสุขภาพห่างไกลมะเร็ง" เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเเละการคัดกรองเบื้องต้นด้วยตนเอง เเละชุมชนใกล้เคียงเพื่อตระหนักถึงปัญหาความรุนเเรงของโรคมะเร็ง จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 3 พโลชัย กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี โรงพยาบาลมะเร็งอุบลฯ กรมการเเพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในการจัดโครงการในครั้งนี้ ณ โรงเรียนพระกุมาร อาคารเเพร่ธรรม

2

3

4

5

6

7

8

9

Pr03: ภาพ/ข่าว : ศุจินทรา ใจหาญ

ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 27 กันยายน 2561 จังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี และสมาคมกีฬาไทย แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด เชิญชม มหกรรมเรือยาวขุดประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

ร่วมสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมเรือขุด และชมการแข่งเรือยาว ตามวิถีแห่งสายน้ำของไทยที่เต็มไปด้วยมิตรภาพ ในระหว่างวันที่ 28 – 30 กันยายน 2561 ณ ลำน้ำมูล ท่าน้ำวัดหลวง

โดยในครั้งนี้มีเรือยาวขุดกว่า 44 ลำจากทั่วประเทศมาร่วมชิงชัย พร้อมชมการแสดงวัฒนธรรม การออกร้าน และช่วงกลางคืนการแสดงจากศิลปินชั้นนำตลอดงาน

2

3

4

Cr.ภาพ คุณวัชระ ส่งศรี
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และ ดร.กรศิริ มิ่งไชย ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ร่วมมอบเงินช่วยเหลือ เพื่อใช้เป็นค่าปัจจัยพื้นฐานของนักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ทางด้านการศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

2

3

4

5

6

7

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...