Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. นาวสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นำทีมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสงบ(เทศกิจ) ลงพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนนารีนุกูล เพื่อมอบป้าย “Say No To Foam” ร้านนี้ปลอดภัย ไม่ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการกระตุ้นและรณรงค์ให้ผู้ประกอบการใช้ภาชนะอย่างอื่นทดแทนโฟม และลดปริมาณขยะจากภาชนะโฟมที่ย่อยสลายยาก ซึ่งส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

2

3

4

5

6

7

Cr. ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พบปะและร่วมกิจกรรมนันทนาการของชมรมผู้สูงอายุวัดหลวง ชมรมผู้สูงอายุวัดศรีแสงทอง และชมรมผู้สูงอายุบ้านก้านเหลือง 2 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล

ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี...นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 36 “นครเชียงใหม่เกมส์” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2561 จังหวัดเชียงใหม่

2

3

4

5

6

7

8

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

 

วั1นที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่สนใจร่วมกิจกรรม “ทำวัตรสวดมนต์สามัคคี” ทุกวันพระใหญ่ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 - 17.30 น. การแต่งการชุดสีขาว (สำหรับนั่งปฏิบัติธรรม หรือนั่งสมาธิ)

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการเคารพบูชาพระรัตนตรัย รวมทั้งเพื่อฝึกจิตให้เกิดสมาธิ และเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่)

2

3

Cr.ภาพ/คุณทิพวรรณ 
pr.06 พลอยฐิชาภรณ์ 
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมประชุม “เวทีฮักแพง สานแรง รวมใจ” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ และรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่

2

3

4

5

Cr.ภาพ : วิภารัตน์ ชัยชนะ
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...