Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นางสาวสมปราถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมาย นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลฯ นายนเรศ ศรีเมือง ผู้อำนวยการสำนักการช่าง หัวหน้าฝ่ายวรวิทย์ หลาทอง ลงพื้นที่สำรวจจุดที่มีปัญหาน้ำระบายไม่ทันบริเวณคลองระบายน้ำมีเศษขยะเศษดินโคลนบริเวณวัชพืชขึ้นหนาแน่น โดยหลังจากได้ทราบถึงปัญหาแล้วจะได้นำข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Cr.คุณพงษ์ศิริ
Pr01ภัททิยาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เทศบาลนครอุบลฯ ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และสำนักงานเหล่ากาชาด เชิญชวนบริจาคโลหิตน้อมดวงใจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ #สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา

#ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตึกดับเพลิง) เทศบาลนครอุบลราชธานี
.
"Plus ๑ เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต"
(Plus One Blood Donation , More Blood More Lives)

สอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครอุบลราชธานี โทร 045-246060 ต่อ 186

คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต

ผู้ที่มีอายุระหว่าง 17 - 70 ปี น้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีประวัติเป็นโรคตับอักเสบหรือดีซ่าน ไม่อยู่ในระหว่างทานยาอักเสบในระยะ 7 วันที่ผ่านมา ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ งดบริจาคหลังผ่าตัด คลอดบุตร หรือแท้งลูก 6 เดือน และสตรีไม่อยู่ระหว่างมีประจำเดือนหรือตั้งครรภ์

ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต

- ก่อนบริจาคโลหิต 1–2 วัน ควรดื่มน้ำมาก ๆ เพื่อให้ร่างกายสดชื่น เลือดไหลเวียนดี

- งดดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

- ไม่ควรเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายที่ต้องเสียเหงื่อมากก่อนบริจาคโลหิต 1 วัน

- รับประทานอาหารก่อนบริจาคโลหิตประมาณ 4 ชั่วโมง

- นอนหลับพักผ่อนเพียงพอประมาณ 6 ชั่วโมง

หลังการบริจาคโลหิต ควรนั่งพักประมาณ 10-15 นาที รับประทานขนมหรืออาหารว่าง รับประทานอาหารตามปกติ ไม่ควรงดอาหาร โดยเฉพาะอาหารประเภทเนื้อสัตว์ต่าง ๆ ตับ ไข่ ผักใบเขียวและผักที่มีสีเหลือง งดสูบบุหรี่หลังบริจาคโลหิตอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง งดดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และถ้าจะดื่มผู้บริจาคโลหิตควรรับประทานอาหารให้มากพอก่อนดื่มสุราหรือแอลกอฮอล์

Cr.หัวหน้าชญานิศา คำภาบุตร
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานครู เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน สถานศึกษาเพื่อคัดเลือกรูปแบบแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธาน

2

03

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Pr.04 ขนิษฐวดี
อิศร/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นประธานในการจัดการอบรมโครงการอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 5,6 และ 7 สิงหาคม 2563 โดยมีบุคลากรจากสำนัก กอง ฝ่าย ที่มีความจำเป็นในการนำความรู้ที่เข้าร่วมอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยแบ่งจำนวนผู้เข้าอบรมเป็น 3 รุ่น รุ่นละกว่า 50 คน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดอบรม

การอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ซึ่งก่อนเข้าห้องอบรมในช่วงเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 โดยในยุคระวังการเผยแพร่และป้องกันไวรัสโควิด-19 ได้จัดเจ้าหน้าที่งานป้องกันควบคุมโรคในการคัดกรองผู้เข้าอบรม ณ ห้องประชุมตลาดสดเทศบาล3 (ตลาดใหญ่)

2

03

3

04

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 31

 

 32

 33

 34

 

 35

36 

 37

 38

 39

 40

 41

 42

 43

 44

 45

 46

 47

 48

 49

 50

 51

 52 

Cr.ภาพ ชาญชัย สวัสดี
Pr 01ภัททิยาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 11.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมนายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรีฯ นางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกฯ ลงพื้นที่สำรวจและหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมรอระบายช้า โดยมีทีมงานเจ้าหน้าที่จากสำนักการช่างดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ ถนนผาแดง(ช่วงถนนอุปลีสาน-ถนนพิชิตรังสรรค์) เพื่อขุดลอกโคลน ขยะที่อุดตันทางเดินระบายน้ำไหลไม่สะดวก และเพื่อเป็นการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ภาพ / อลังการ เเละ วิภารัตน์
ข่าว / Pr.09 อิศร หิรัญธนกุล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ