Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารงาน และบุคลากรครูในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมพิธีถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันครู ประจำปี 2562 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมเปิดการอบรมคณะครูอาจารย์ และพิธีมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร แก่ครูดีเด่น ประจำปี 2561 เพื่อเป็นเกียรติประวัติในวิชาชีพครูและวงศ์ตระกูลสืบไป...

2

3

4

5

6

7

8

9

9

10

11

11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Cr.ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์

ภาพ : พงศธร โชติมานนท์ และ สุธีลาพร ริพล
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานการประชุมหารือการดำเนินการก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
ในการนี้ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารงาน และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือการดำเนินการก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/ชาญชัย
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุบลฯ เเละได้เเนะนำวิธีการออกกำลังกายเบื้องต้น การรับประทานอาหารให้ถูกสุขอนามัย พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกเเละให้กำลังใจ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รักษาสุขภาพตนเองให้เเข็งเเรงต่อไป

2

3

4

5

pr03 : ภาพ/ข่าว ศุจินทรา ใจหาญ
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ท่านพระครูอมรธรรมสโรธ เจ้าคณะตำบลในเมือง (เจ้าอาวาสวัดพระธาตหนองบัว ) นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย พลตรีพิชิต วันทา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกและที่ปรึกษาผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารงาน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษา พนักงานครู นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ขนาดเล็ก) ปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10 พร้อมให้กำลังใจนางสาววารี เสนาะวาที นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ผู้รับการประเมินฯ 
ในการนี้นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พลตรีพิชิต วันทา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกและที่ปรึกษาผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการคณะกรรมการประเมินฯ จำนวน 5 ท่านดังนี้
1.นายประเสริฐ วรสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 จังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกรรมการ
2.นางอุษา บุตรมารศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 จังหวัดร้อยเอ็ด กรรมการ
3.นางสาวสุจิตรา ทาลีราช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 จังหวัดยโสธร กรรมการ
4.นางศิริทัย ธโนปจัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 จังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ
5.นางลำใย วงษ์โสภา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 จังหวัดยโสธร กรรมการ
ณ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 11

12

13

14

15

16

17

18 

19 

20

21

22

23

24

25

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พบปะ อสม. ศูนย์ 1 (เทศบาลนครอุบลราชธานี) ในการประชุมประจำเดือน มกราคม 2562 เพื่อชี้แจงถึงแนวนโยบายในการดำเนินงานเทศบาล ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2

3

5

6

7

8

9

10

#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ