Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาล ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาล พนักงานครู รร.สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ดังกล่าว ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 1 ตุลาคม.2561 เวลา 08.30 น. นาย ประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ผอ.กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงาน เจ้าหน้าที่ จิตอาสาในชุมชน พนักงานรักษาความสะอาด และคณะอสม.ในพื้นที่ ร่วมรณรงค์ทำความสะอาด ณ บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข 5 ดอนเจ้าปู่ทองแดง และชุมชนใกล้เคียงเคียง เพื่อให้ชุมชมสะอาด สวยงาม น่าอยู่อย่างยั่งยืน

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/คุณนพ คุณโบว์

1

วันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 08.15 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลนครอุบลฯ เป็นประธานเปิดพิธีการเเข่งขันมหกรรมเรือยาวขุดประเพณีเเละพร้อมลั่นฆ้องเปิดงานเพื่อเป็นสิริมงคลสร้างขวัญเเละกำลังใจให้กับผู้ร่วมการเเข่งขันเรือยาวในครั้งนี้ ณ ท่าน้ำวัดหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

Pr03: ข่าว. / ศุจินทรา. ใจหาญ
ภาพ: ชินวัตร. มิ่งขวัญ
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 17.30น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาลนครอุบลฯ หัวหน้าส่วนการบริหารงาน มอบถ้วยรางวัลพระราชทานหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้แก่ผู้เเข่งขันในงานมหกรรมเรือยาวขุดประเพณี ประจำปี 2561 ณ ท่าน้ำวัดหลวง

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Pr03: ภาพ/ข่าว. ศุจินทรา. ใจหาญ
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ไว้ประดิษฐาน ณ ประจำพิธีท่าน้ำวัดหลวง

2

3

4

5

6

7

8

pr03 : ข่าว / ศุจินทรา ใจหาญ
: ภาพ / ชินวัตร มิ่งขวัญ/ศุจินทรา ใจหาญ
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...