Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 19 เมษายน 2561 นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ลงพื้นที่จุดท่อระบายน้ำอุดตัน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวอุบลราชธานี บริเวณ ถนนสรรพสิทธิ์

2

3

4

5

6

Cr.ภาพ : คุณอ้อมแอ้ม
#pr05 สุธีลาพร

 MG 4075

วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับนคร เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเมืองเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ณ หอประชุม โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

 MG 4076

 MG 4083

 MG 4090

 MG 4093

 MG 4099

 MG 4114

 MG 4122

 MG 4129

 MG 4143

 MG 4147

 MG 4149

 MG 4161

 MG 4164

 MG 4168

 MG 4173

 MG 4174

 MG 4179

 MG 4180

 MG 4182

 MG 4186

 MG 4189

 MG 4190

 MG 4194

 MG 4198

 MG 4202

 MG 4203

 MG 4207

 MG 4211

 MG 4214

 MG 4215

 MG 4224

 MG 4229

 MG 4234

 MG 4237

 MG 4242

 MG 4244

 MG 4247

 MG 4248

 MG 4249

 MG 4234

 MG 4237

 MG 4242

 MG 4244

 MG 4247

 MG 4248

 MG 4249

 MG 4250

 MG 4251

 MG 4258

 MG 4262

 MG 4268

 MG 4270

 MG 4272

 MG 4279

 MG 4280

 MG 4287

 MG 4288

 MG 4301

 MG 4308

 MG 4316

 MG 4322

 MG 4323

 MG 4327

 MG 4331

 MG 4356

 MG 4359

 MG 4362

 MG 4364

 MG 4365

ภาพ : ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 18 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 (อยู่วงศ์ธรรม ) ลงพื้นที่ให้บริการวัดความดันโลหิตและวัดรอบเอว พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ ในชุมชนชยางกูร 2.1(1) 2.1(2)

2

3

4

5

Cr.ภาพ/สุรชาติ

#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

S 61063182

วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ฝึกปิงปองบ้านประชา นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “โครงการค่ายสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู” โดยมี นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ เป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อม และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาปิงปองให้เยาวชนไทยได้พัฒนาฝีมือสู่ระดับชาติต่อไป

S 61063183

S 61063184

S 61063185

S 61063188

S 61063190

S 61063197

S 61063198

S 61063199

S 61063200

S 61063202

S 61063204

S 61063205

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล

1

วันที่ 14 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ และตัวแทนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนคร ร่วมงานตุ้มโฮมและรำวงย้อนยุคกันอย่างสนุกสนาน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม ณ บริเวณหน้าลานเทียนทุ่งศรีเมือง

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

ภาพ : ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
#pr05 สุธีลาพร

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...