Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
1
 
วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะนิเทศงานการบันทึกข้อมูลระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ (LHR) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
 
 
 
 
 
Cr ภาพ : เจ้าของภาพทุกภาพ / สยามกมล
Pr. สยามกมล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
1
 
วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางไดแอนน่า พรหมสอน ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครอุบลราชธานี ดร.ภัทรพล นาจาน กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล ดร.ถาวร ศรีสุข กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล นายอัมพล ทองพุ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาลนครอุบลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งบรรยากาศโดยทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประชาชนมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง
และขอเชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
-ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส นครอุบลร่วมใจ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง-
 
 2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14 
 15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
32
 
33
 
34
 
35
 
 36
 
Pr.จันทนิภา
ภาพ : จันทนิภา,ศุจิทรา,อิศร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
1
 
วันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. นางศิริเพ็ญ พุทธจักร รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมงานเดินแบบผ้าไทย "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" ในชุดผ้าฝ้ายจากกลุ่มสตรีทอผ้า บ้านบัวงาม ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม งานประจำปีและงานกาชาด จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 ณ บริเวณเวทีกลาง (หน้าอาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช หลังเก่า) ลานขวัญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
ภาพ / ข่าว : Pr. ณัทนิษฐ์ หินนาค
ทีม​ฝ่าย​บริการ​และ​เผยแพร่​วิชาการ
1
 
วันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางไดแอนน่า พรหมสอน ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครอุบลราชธานี พร้อมด้วย ดร.ภัทรพล นาจาน กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล ดร.ถาวร ศรีสุข กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล และนายอัมพล ทองพุ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ส่งมอบหีบวัสดุอุปกรณ์ให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ในวันพรุ่งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
Cr ภาพ : ทีมงานประชาสัมพันธ์
Pr. สยามกมล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
1
 
วันที่ 27 มีนาคม 2564 สำนักการช่าง นำโดย นายวิชญ์พงศ์ สาลีสิงห์ ผู้อำนวยการส่วนการโยธา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ลงพื้นที่ออกตรวจรับงานปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบูรพานอก ตอนนี้มีความคืบหน้า 60 เปอร์เซ็นต์ อีกไม่นานก็จะแล้วเสร็จ พร้อมกับเป็นสถานที่พักผ่อนที่มีบรรยากาศร่มรื่น และ มีสถานที่ออกกำลังกายครบวงจร
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
 
Cr.ภาพ สำนักการช่าง
Pr.วัชราภรณ์ บุญชิต
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

Subcategories