Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 23 ตุลาคม 2562. เวลา 18.30 น. เทศบาลนครอุบลราชธานี,คณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนการบริหารงาน,เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด อุบลราชธานี(หลังเก่า)

2

3

4

5

Pr03: ภาพ/ข่าว ศุจินทรา
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ มอบหมายให้ นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลฯ,หัวหน้าส่วนการบริหารงาน,เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Pr03:ภาพ/ข่าว. ศุจินทรา ขอบคุณเจ้าของภาพที่ใช้ลงข่าว
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานเปิดงาน #วันเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ประจำปี 2562 (ปีที่ 12)
ในการนี้ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ ดร.ศศิกาญจน์ โพธิ์ลังกา หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ และพนักงานเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมงานวันเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา โดยร่วมพิธีวางขันหมากเบ็ง และรับมอบประกาศเกียรติบัตรในการสนับสนุนการจัดงานฯ ณ ลานหม่อมเจียงคำ วัดสุทัศนาราม

2

3

4

5

6

7

8

9

Cr.คุณกุ้ง สน.ศึกษา
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา06.00 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลฯ,หัวหน้าส่วนการบริหารงาน,เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง

2

3

4

Pr03:ศุจินทรา ใจหาญ. ภาพ/ข่าว
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ เวลา 07.59 น. ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล นำทีมนักกีฬาและครูผู้ฝึกสอนตัวแทนเทศบาลฯ สักการะศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลฯเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทาง พร้อมกล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจทัพนักกีฬา โดยมีนายชัยยงค์ โคตะสิน เลขานุการนายกฯ ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยกับผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมส่งให้กำลังใจ

สำหรับนักกฬาเทศบาลนครอุบลฯ เข้าร่วมการแข่งขัน 6 รายการดังนี้
1.ฟุตซอล
2. กีฑา
3. เปตอง
4. เทเบิลเทนนิส
5. แบตมินตัน
6. หมากฮอส
#ร่วมส่งแรงเชียร์ให้กับทีมนักฬาเทศบาลนครอุบลฯ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Pr.04 ขนิษฐวดี
ขนิษฐวดี,ชาญชัย /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ