Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 จ.ส.อ.เกริกชัย ผ่องแผ้ว ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี และสมาชิกสภาเทศบาล ประชุมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาตามญัตติที่ฝ่ายบริหารเทศบาลนำเสนอต่อสภา
โดยนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารงาน และพนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานีร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

สำหรับผลการประชุมสภา จะนำมารายงานให้ทราบ ภายหลังจากการประชุมสภาเสร็จสิ้นต่อไป...

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย,ชินวัตร/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมนายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี และ ทีมงาน DTK BOY BAND ร่วมส่งมอบบ้านให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 3 หลัง ได้แก่ ชุมชนวัดบูรพา 2 , ชุมชนวัดบูรพา 3 และชุมชนวัดโรมัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีที่พักอาศัยถาวรและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไป...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cr.ภาพ : อิศร หิรัญธนกุล
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 3(พโลชัย) และ อสม.ในเขตพื้นที่ ร่วมเยี่ยมยามถามข่าวกับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย ซึ่งอยู่ในการดูแลของศูนย์บริการสาธารณสุข 3(พโลชัย) เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับทุกท่าน

2

3

4

Cr.ภาพ : คุณปิ๊ก
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ ประธานกล่าวเปิดพิธีการฝึกอบรม " โครงการสายตรวจเพื่อชุมชน " ณ ห้องประชุมตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่ ชั้น 2 )โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน ป้องปราม แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในชุมชน เเละสร้างความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สิน ผู้ที่เข้ามาอบรมจะได้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เสริมสร้าง ศักยภาพ สร้างความมั่นใจ เเละภาพลักษณ์ที่ดีในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เทศกิจในการทำหน้าที่สายตรวจชุมชน
โดยวิทยากรจาก สภ.เมืองอุบลราชธานี ร.ต.อ พิสิษฐ์ เหล่าสิงห์ รองสารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลฯ มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม

2

3

4

5

6

7

pr03 : ข่าว /ภาพ ศุจินทรา
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น . ที่ ห้องประชุมชั้น 2 ตลาดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเจ้าพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารงาน ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย,ชินวัตร,จัทนิภา,อิศร,ชนุวิทก์ /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ