Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 MG 8033

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี ประธานเปิดการอบรมลูกเสือจราจรแก่เยาวชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนลูกเสือ เนตรนารี จาก 15 โรงเรียน ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีมาให้ความรู้ เกี่ยวกฎหมายจราจร ฝึกการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการให้สัญญาณเสียง สัญญาณจราจร และวินัยจราจร

 MG 8034

 MG 8050

 MG 8057

 MG 8061

 MG 8069

 MG 8073

 MG 8074

 MG 8077

 MG 8079

 MG 8080

 MG 8081

 MG 8090

 MG 8096

 MG 8100

 MG 8106

 MG 8108

 MG 8111

 MG 8113

 MG 8117

 MG 8121

 MG 8124

 MG 8127

 MG 8131

 MG 8135

 MG 8138

 MG 8147

 MG 8150

 MG 8153

 MG 8156

 MG 8158

 MG 8159

 MG 8160

 MG 8162

Pr.04 ขนิษฐวดี 
ชาญชาย /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชนไทยรักษ์หัวใจห่างไกลบุหรี่ ในกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

#ทีมนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่นางสาววารี เสนาะวาที ชั้น ม.5 นักร้องนำ พร้อมเเดนเซอร์ คือนายสุรชาติ อินทรักษา /นางสาวปฐมพร สิงห์มุ้ย /นางสาวขวัญจิรา บุญประสิทธิ์ /นางสาวเบญจวรรณ ทองพันธ์ 

2

3

4

5

Cr.ครูเปิ้ลประชาสัมพันธ์ ท.2
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

DSC 5123

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมประชุมพิจารณาอนุมัติ " โครงการไทยนิยม ยั่งยืน " ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ชั้น 3

DSC 5124

DSC 5125

DSC 5126

DSC 5127

DSC 5128

DSC 5130

DSC 5131

DSC 5133

DSC 5135

DSC 5136

DSC 5137

DSC 5138

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร 
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายอธิปไตย โยธามาตย์ รองปลัดเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก " รักษ์หัวใจ ห่างไกลบุหรี่ " ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

Cr.ภาพ : คุณหนิง รัชนี
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

IMG 0062

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพดวงตาผู้สูงอายุ โดยมี นางศิริวรรณ วิชัยโย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงวัตถุประสงค์การอบรมคือ เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวความสำคัญของดวงตา การเปลี่ยนแปลงในวัยผู้สูงอายุ การดูแลและถนอมดวงตาในผู้สูงอายุพร้อมตรวจคัดกรองสุขภาพดวงตาให้กับผู้เข้ารับการอบรมฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

 IMG 0063

IMG 0064

IMG 0065

IMG 0066

IMG 0069

IMG 0070

IMG 0080

IMG 0082

S 85147678

S 85147679

S 85147681

S 85147683

S 85147687

S 85147688

S 85147689

S 85147692

S 85147693

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล

ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...