Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

 

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 27 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เป็นพระโอรสของพระเจ้าปราสาททอง และพระราชเทวีศิริธิดา เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ เดือนยี่ ปีวอก ตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2175 เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อวันพฤหัสบดี แรม 2 ค่ำ เดือน 12 จุลศักราช 1018 ปีวอก ตรงกับวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2199 ขณะทรงเจริญพระชนมายุ 25 พรรษา โดยมีพระนามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระรามาธิบดี ที่ 3 ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงสร้างความรุ่งเรืองและความยิ่งใหญ่ให้แก่กรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างมากใน หลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการต่างประเทศที่ในรัชสมัยของพระองค์ได้มีการติดต่อทั้งด้านการค้าและการทูตกับประเทศต่างๆ ทั้งการแต่งตั้งคณะทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักฝรั่งเศส และต้อนรับชาวต่างชาติให้เข้ามาในราชอาณาจักรและช่วยราชการหลายราย ขณะเดียวกันพระองค์ยังทรงรับเอาวิทยาการสมัยใหม่จากต่างประเทศเข้ามา ประยุกต์ใช้ในราชอาณาจักร เช่นยุทโธปกรณ์ต่างๆ กล้องดูดาว รวมไปถึงเทคโนโลยีการสร้างน้ำพุ และการวางระบบท่อประปาภายในพระราชวัง
นอกจากนี้ พระองค์ได้ทรงอุปถัมภ์กวีคนสำคัญในยุคของพระองค์อย่างพระโหราธิบดี ผู้ประพันธ์หนังสือจินดามณีซึ่งถือเป็นตำราเรียนภาษาไทยเล่มแรก และศรีปราชญ์ ซึ่งมีผลงานด้านวรรณกรรมที่เป็นที่รู้จักมากมาย ทำให้ศิลปะแขนงดังกล่าวมีความรุ่งเรืองอย่างมากในยุคนั้น รวมทั้งยังโปรดเกล้าฯให้สร้างเมืองลพบุรีขึ้นเป็นราชธานีแห่งที่ 2 ในรัชสมัยของพระองค์อีกด้วย สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2231 ณ พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี รวมครองราชสมบัติเป็นเวลา 32 ปี มีพระชนมายุ 56 พรรษา
 
Pr.ขนิษฐวดี
Banner:วิภารัตน์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
 

1

 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 06.30 น. นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี โดยนำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี และสาธุชนชาวอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์ ถวายดอกบัว เป็นพุทธบูชา มุทิตาหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ ศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง
และในโอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบรางวัลให้กับผู้แต่งกายผ้ากาบบัว ประจำวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 โดยได้รับคะแนนสูงสุดผ่านเพจ "หิ้วตะกร้าตักบาตร ทุ่งศรีเมือง ทุกเช้าวันอาทิตย์”

 

2

 

3

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 

32

 

33

 

34

 

35

 

37

 

38

 

39

 

40

 

41

 

Pr.วัชราภรณ์
Cr/ภาพ วัชราภรณ์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมลงนาม ระหว่างเทศบาลนครอุบลราชธานี กับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ เป็นประธานพิธีประดับอินทรธนู แก่บุคลากรครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น และมอบโล่รางวัลแก่ผู้มีคุณูปการการศึกษา ผู้ที่มีผลงานดีเด่น ด้านสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน และผลงานดีเด่นด้านวิจัยทางการศึกษา
โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวด้วย…

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 

32

 

33

 

34

 

35

 

36

 

37

 

38

 

39

 

40

 

41

 

42

 

43

 

44

 

45

 

46

 

47

 

48

 

49

 

50

 

51

 

52

 

54

 

55

 

56

 

57

 

ข่าว.ขนิษฐวดี
ภาพ.ชาญชัย/กราฟิก.วิภารัตน์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี
 

 

 

1

 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้สำนักช่าง ตัดแต่งต้นไม้เกาะกลางถนน สามแยกถนนสรรพสิทธิ์ตัดกับถนนสมเด็จ ให้เกิดความสวยงาม และ ตัดแต่งกิ่งไม้ ณ สำนักอัยการ เพราะเป็นช่วงฤดูฝน อาจเป็นสาเหตุทำให้หัก โค่นล้ม ทำให้เกิดอันตรายและได้รับความเสียหายได้

 

2

 

3

 

5

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

Pr.วัชราภรณ์
Cr.ภาพ ส.อ.จักรพงษ์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี
 

1

 

ตั้งแต่วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564
โดยกำหนดให้หยุดเรียนในชั้นเรียนหรือจัดการเรียนรู้แบบ (Onsite) เต็มวันเป็นการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบอินเทอร์เน็ต (Online) ระบบแอพพลิเคชั่น (Ondemand) และใบความรู้ ใบงาน แบบฝึกหัด (Onhand) หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม และถือปฎิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ "หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง"
 
 
Cr.Banner /ข่าว : สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี
Pr.ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
 

Subcategories