Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง

2

3

4

5

6

7

Pr03: ภาพ/ข่าว ศุจินทรา
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 06.30 น. นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงาน บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่1 มิถุนายน 2562 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยมี นางกิมรวย แป้นทอง รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง ณ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 11

 12

 13

14

15

16

17

 18

19

20

21

22

 23

Pr.08 กิตติยา
กิตติยา.ภาพ/ข่าว
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 05.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี ประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานมหกรรมว้นสามโลกโดยมีนางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานเทศบาล และภาคีเครือข่ายนักปั่นจักรยานกว่า 300 คัน ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานและแปรอักษรเป็นภาพจักรยาน ณ ลานเทียนทุ่งศรีเมือง

หลังจากนั้น ขบวนนักปั่นจักรยาน กว่า 300 คัน ปั่นเข้าในบริเวณกองบิน 21 ผ่านบ้านนาเมือง บ้านทุ่งบูรพา สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน และร่วมกิจกรรม วันสามโลก โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน และหน่วยงานด้านสาธารณสุข ร่วมกิจกรรม ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Pr.04 ขนิษฐวดี
ขนิษฐวดี ,พลอยฐิชาภรณ์/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมและติดตามการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา โดยมีดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทราบและซักซ้อมแนวการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนปฏิบัติงานประจำปี ที่ตอบสนองกับความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
ในการนี้ มีครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน ระยะเวลาอบรม 2 วัน คือ วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

2

3

4

4

6

7

8

9

10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

21

Pr.04 ขนิษฐวดี 
ชาญชัย /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ