Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 11 มกราคม 2563 ลูกเสือจิตอาสาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะ รักษาความสะอาดในงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 17.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี และนายสุเนตร แก้วอมตวงศ์ ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และฉลองปีใหม่ 2563 ซึ่งจัดโดยชาวชุมชนท่าวังหิน เพื่อเป็นการทำบุญกลางบ้าน และตลาดท่าวังหิน เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณศาลาท่าน้ำ ตลาดท่าวังหิน

2

3

4

5

Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างหน่วยงานจังหวัดอุบลราชธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และเทศบาลนครอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฯ

2

3

4

5

6

Pr.07 จันทนิภา
ชาญชัย/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธาน #เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำวันปี 2563 ร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลที่สร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดอุบลราชธานี นปีนี้ เทศบาลนครอุบลฯมีการออกร้านซุ้มกิจกรรมจากทุกสำนัก กองฝ่าย และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯจัดกิจกรรม เล่นเกมส์ มอบรางวัล แจกอาหาร เครื่องดื่มฟรี และยังได้รับการสนับสนุนซุ้มกิจกรรมจากหน่วยงานต่าง ทั้งภาครัฐ -เอกชน มาร่วมมอบความสุขให้กับน้องๆหนูๆและผู้ปกครองในงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ด้วย

2

3

4

5

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Pr.04 ขนิษฐวดี
พงศธร,สุวิทย์,ชาญชัย,ชินวัตร,วัชราภรณ์,จันทนิภา,อิศร/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ร่วมงาน Kids day 2020 Learn and Play เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่น พร้อมย่อโลก 10 อาชีพในฝันให้น้องๆสวมบทบาท ท่ามกลางการจำลอง ณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

2

3

4

5

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชนุวิทก์/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ