Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "ปั่นเดชเชื่อมเมือง ชมค่าย ชมธรรมชาติ หัวใจแข็งแรง" เนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลกในวันเสาร์ที่ 11 พ.ค.2562 รวมพล ลงทะเบียนฟรี ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง ตั้งใจเวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

(ขาไป)ขบวนที่ 1 
เวลา 06.00 น.startศาลหลักเมืองผ่าน มทบ.22 ผ่าน บ้านแต้ ผ่านบ้านแค แวะพักที่เทศบาลตำบลคำขวาง ผ่านบ้านโนนเค็ง ผ่านบ้านแฮ เข้าสู่ ม.อุบล(ประตู4) แวะพัก รับประทานอาหารที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ม.อุบล

(ขากลับ) ขบวน 1 และขบวน 2 (จากเดชอุดม) ออกจาก ว.แพทยศาสตร์ - ประตู 4 ผ่านบ้านแฮ ผ่านบ้านโนนเค็ง แวะพักที่เทศบาลตำบลคำขวาง ผ่านบ้านแค ผ่านบ้านแต้ ผ่านเข้าค่ายมทบ.22 ผ่านสะพานสมเด็จพระศรีนครินทร์ ผ่านรพ.อุบลรักษ์ เลี้ยวซ้ายแยกธนาคารกรุงไทยสาขาบ้านดู่ สิ้นสุดที่ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ร่วมพิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10 และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

ร่วมส่งเสริมให้ทุกท่านสุขภาพดี ลดเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง โดย รพ.สรรพสิทธิประสงค์/เทศบาลนครอุบล/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบล/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ/สภ.เมืองอุบล/สภ.วารินชำราบ/เครือข่ายครูเพื่อ รร.ปลอดบุหรี่/องค์กรงดเหล้า จ.อบ./กิจตรงยามาฮ่า/ธนาคารออมสิน ธกส.อุบล...และภาคีเครือข่ายชมรมจักรยาน อีกมากมาย

2

3

4

5

Cr.ข้อมูล /ภาพ คุณรัชนี

#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.10 น. ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง...นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารงาน และบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมชมการถ่ายทอดสด จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

Cr.ภาพ : สุธีลาพร , ชินวัตร และสยามกมล
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

 

1

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณศาลาจตุรมุข สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี ภายในงาน นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ จากหน่วยงานต่างๆ ร่วมแสดงความจงรักภักดี พร้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเป็นต้นแบบ โดยพระราชทานโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อสร้างเสริมให้พสกนิกรชาวไทยทุกคน มีความเสียสละสมัครสมานสามัคคี เพื่อคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Pr.08 กิตติยา
กิตติยา:ภาพ/ข่าว
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุ จำนวน 109 รูป และพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
โดยมีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมนำพสกนิกร ทุกหมู่เหล่า ประชาชนจิตอาสา รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จากสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนศาลาหนองนาควาย นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาสตรีและความเข้มแข็งของครอบครัว โดยนายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาล กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อฝึกทักษะการการจัดระบบความคิด พัฒนาศักยภาพสตรี 
ภายในงาน มีนางกิมรวย แป้นทอง รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ประธานชุมชน และอสม.เข้าร่วม โครงการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นในการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Pr.08 กิตติยา
ชาญชัย:ภาพ
กิตติยา:ข่าว
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ