Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา10.00 น. นางไดแอนน่า พรหมสอน ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครอุบลราชธานี นายถาวร ศรีสุข ายภัทรพล นาจาน กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลฯ ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2564 โดยมีนายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครอุบลราชธานี นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ติดตาม หารือ ร่วมลงมติเพื่อขอความเห็นชอบการจัดการเลือกตั้ง ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครอุบลราชธานี

2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
38
 
29
 
30
 
31
 
32
 
33
 
34
 
35
 
36
 
37
 
38
 
39
 
40
 
41
 
42
 
43
 
44
 
 
ภาพ/ข่าว Pr ภัททิยาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
นครอุบลร่วมใจ...ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
1
 
วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น. ณ ลานเทียนเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งศรีเมือง นายสฤษดิ์ วิฑูรย์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิด และร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยมีนายสำเนียง สิมมาวัน ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และกล่าวต้อนรับ นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ กกต.สัญจร ในกิจกรรมสื่อมวลชนเกาะติดการเลือกตั้งท้องถิ่นและติดตามประชาสัมพันธ์ภารกิจ กกต.ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ในการนี้มีนายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ นายสัญญา กรุงแก้ว ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี นางไดแอนน่า พรหมสอน ประธาน กกต.ประจำเทศบาลนครอุบลราชธานี และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว
สำหรับกิจกรรมการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งนำโดยนายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้างเทศบาลนครอุบลฯ เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตามเส้นทางต่างๆในเขตเทศบาล
และมีเทศบาลร่วมกิจกรรมรณรงค์ฯ ดังนี้
1.เทศบาลเมืองวารินชำราบ
2.เทศบาลเมืองแจระแม
3.เทศบาลตำบลขามใหญ่
4.เทศบาลตำบลอุบล
5.เทศบาลตำบลปทุม
6.เทศบาลนครอุบลราชธานี
นครอุบลร่วมใจ...ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
 
 
16
 
17
 
18
 
19
 
 20
 
 21
 
 22
 
 23
 
 24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
32
 
33
 
34
 
35
 
 36
 
 37
 
 38
 
39
 
40
 
41
 
42
 
43
 
44
 
45
 
46
 
47
 
48
 
49
 
50
 
51
 
52
 
53
 
54
 
55
 
56
 
57
 
58
 
59
 
 60
 
 
 
Cr.ทีมPr./It.นครอุบลฯ
Pr.กิตติยา
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
1
 
วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี นายวิชญ์พงศ์ สาลีสิงห์ ผู้อำนวยการส่วนการโยธา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ลงพื้นที่ติดตาม เร่งรัด การดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะห้วยม่วง ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
 
2
 
3
 
4
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
Cr.สำนักการช่าง
Pr.วัชราภรณ์ บุญชิต
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
1
 
วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางศิริเพ็ญ พุทธจักร รองปลัดเทศบาลนครอุบลฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลร่วมให้การต้อนรับ นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ คณะกกต.สัญจรในกิจกรรมสื่อมวลชนเกาะติดการเลือกตั้งท้องถิ่นและติดตามประชาสัมพันธ์ภารกิจ กกต. ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
สำหรับการอบรมในวันนี้ เป็นการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ในเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 12-23 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
และ เขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 15-27 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
2
3
4
 
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
 
22
 
23
 
 
#ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส นครอุบลร่วมใจ...ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.
Cr.ภาพ ชนุวิทก์
ข่าว.ขนิษฐวดี
Pr. วัชราภรณ์ บุญชิต
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
1
 
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางศิริเพ็ญ พุทธจักร รองปลัดเทศบาลนครอุบลฯ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือตั้งที่ 1 - 11 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
และนายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาลนครอุบลฯ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือตั้งที่ 1 - 14 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
สำหรับการอบรมดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง
ทั้งนี้ การเลือกตั้งต้องอยู่ภายใต้การดำเนินการตามวิถีใหม่ New Normal สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
 7
 
 8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
 15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
32
 
33
 
34
 
35
 
36
 
 37
 
Cr ภาพ : ชาญชัย / อิศร
Pr. สยามกมล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

Subcategories