Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

DSC 8720

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายอธิปไตย โยธามาตย์ รองปลัดเทศบาล ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 เนื่องในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม - 7 มกราคม 2561 ณ บริเวณหน้าศาลากลาง(หลังเก่า)

DSC 8722

DSC 8724

DSC 8724

DSC 8727

DSC 8729

DSC 8740

DSC 8745

DSC 8750

DSC 8751

DSC 8755

DSC 8766

DSC 8768

DSC 8772

Pr.04 ขนิษฐวดี
เตชิต /ภาพ

 MG 0880

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกรัฐมนตรีนครอุบลฯ ประธานพิธีเปิดการอบรม “การใช้สื่อการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะชีวิต”ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครอุบลราชธานี กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และสร้างการรับรู้ สื่อการเรียนรู้สุขภาวะและเผยแพร่ องค์ความรู้แก่กลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลง การเสริมสร้างสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครประจำชุมชน พนักงานเทศบาล และผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพภายใต้การกำกับดูแลของเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นแกนนำเผยแพร่องค์ความรู้สุขภาวะสู่กลุ่มเป้าหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

 MG 00881

 MG 0882

 MG 0883

 MG 0884

 MG 0885

 MG 0887

 MG 0888

 MG 0889

 MG 0893

  MG 0894

  MG 0897

  MG 0902

  MG 0906

  MG 0908

  MG 0912

  MG 0913

  MG 0914

  MG 0915

 MG 0917

 MG 0958

 MG 0961

 MG 0967

 MG 0971

 MG 0972

 MG 0975

 MG 0983

 MG 0988

 MG 0992

 MG 1001

 MG 1007

 MG 1012

 MG 1018

 MG 1021

 MG 1024

 MG 1045

 MG 1052

 MG 1056

 MG 1068

 MG 1084

 MG 1086

 MG 1090

 MG 1094

 MG 1100

 MG 1106

 MG 1111

 MG 1118

 MG 1021

 MG 1024

 MG 1045

 MG 1146

 MG 1150

 MG 1159

 MG 1163

 MG 1170

 MG 1172

 MG 1177

 MG 1181

 MG 1182

 MG 1185

 MG 1186

 MG 1190

 MG 1209

 MG 1214

 MG 1220

 MG 1230

 MG 1232

 MG 1235

 MG 1240

 MG 1253

 MG 1254

 MG 1258

 MG 1260

 MG 1266

 MG 1271

 MG 1276

 MG 1284

 MG 1286

 MG 1294

 MG 1297

 MG 1305

 MG 1306

 MG 1307

 MG 1322

 MG 1338

 MG 1339

 MG 1341

 MG 1349

pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
cr.ภาพ/ชาญชัย ,สุวิทย์ , เตชิต

 MG 0573

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานเปิดนิทรรศการการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเยาวชนศิลป์แผ่นดินศรีวนาลัย ครั้งที่ 1 ตามโครงการเยาวชนศิลป์แผ่นดินราชธานีศรีวนาลัย ณ อาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชเก่า บริเวณศาลากลางหลังเดิม โดยมีนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ในฐานะรองประธานมูลนิธิอีสานอารยะเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

สำหรับการนิทรรศการการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเยาวชนศิลป์แผ่นดินศรีวนาลัย ครั้งที่ 1 จัดแสดงตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มกราคม 2561 ณ อาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะเก่า ศาลากลางหลังเก่า

 MG 0574

 MG 0583

 MG 0587

 MG 0589

 MG 0590

 MG 0592

 MG 0610

 MG 0616

 MG 0620

 MG 0647

 MG 0661

 MG 0665

 MG 0667

 MG 0669

 MG 0673

 MG 0677

 MG 0681

 MG 0694

 MG 0721

 MG 0726

 MG 0750

 MG 0752

 MG 0760

 MG 0761

 MG 0766

Pr.04 ขนิษฐวดี
พลอยฐิชาภรณ์ ,สุวิทย์, ชาญชัย , เตชิต /ภาพ
ทีมฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครอุบลราชธานี

IMG 0450

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จ.อุบลราชธานี นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามคำรับรองข้อตกลง MOU การปฏิบัติตนในการรักษาวินัยจราจรตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อสร้างวินัยในการขับขี่ยานพาหนะในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ #ง่วงไม่ขับ #เมาไม่ขับ #คาดเข็มขัดนิรภัย #วมหมวกกันน็อค และไม่ประมาทในการขับขี่

IMG 0451

IMG 0452

IMG 0453

IMG 0454

IMG 0457

IMG 0467

IMG 0469

IMG 0470

IMG 0471

IMG 0472

IMG 0478

IMG 0480

IMG 0483

IMG 0484

IMG 0487

IMG 0490

IMG 0495

IMG 0496

IMG 0497

IMG 0500

IMG 0502

IMG 0503

IMG 0504

IMG 0507

IMG 0508

IMG 0509

IMG 0511

ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
ภาพ : สุธีลาพร ริพล
#pr05

1

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เนื่องจากแขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี ได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนน ช่วงบริเวณถนนอุบล-ตระการ ป็นโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.321 - ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ซึ่งเป็นงบประมาณของกรมทางหลวงชนบท จึงขอแจ้งให้ทุกท่านใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวัง และโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวในชั่วโมงเร่งด่วน

2

3

4

Cr.ภาพ : คุณSittisak Soiphet,คุณชัยยงค์ โคตะสิน
#pr05 สุธีลาพร

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...