Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบรางวัลให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ที่ชนะการแข่งขันกีฬาประเภทฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (หญิง) ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 35 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

ในการนี้ นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล และผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 35 "นครภูเก็ตเกมส์" ณ เทศบาลภูเกต ในระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2560 ที่จะถึงนี้

2

3

4

Cr.ภาพ/คุณนพ

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

1

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าส่วนการบริหารงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมพิธีวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี ที่อนุเสาวรีย์แห่งความดี ประจำปี 2560 บริเวณทุ่งศรีเมือง โดยวางพวงมาลาสดุดีแด่ดวงวิญาณคุณยายไหล ผู้ที่เคยให้การช่วยเหลือเฉลยศึกชาวต่างชาติ ที่ได้รับความลำบากในเขตกักกัน จนได้รับการยกย่องจากต่างชาติ

 

 

ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ 
#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าสำนักการช่าง นำรถกระเช้าไปตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัด อุบลราชธานี เพื่อให้เกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้น

2

3

4

5

Cr.ภาพ/ปราการ
#Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

1

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมอบรมแกนนำเยาวชนคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและเวทีอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในระดับจังหวัดในกิจการโทรคมนาคม โดยมี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
#pr05

1


วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  เวลา 10.00 น.  เทศบาลนครอุบลราชธานี จัดประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

Cr.ภาพ : ชาญชัย สวัสดี
#pr05 สุธีลาพร

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...