Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ มอบป้ายเลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร(Say No To Foam) ตามที่กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม โดยงานสุขาภิบาลเเละอนามัยสิ่งเเวดล้อมฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ได้ออกตรวจประเมินตามนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารภายในโรงเรียนเเละสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครอุบลฯ เพื่อลดมลภาวะสิ่งเเวดล้อมเป็นพิษเเละเพื่อสุขภาพที่เเข็งเเรงของผู้บริโภค โดยผลการตรวจประเมินจำนวน 25 เเห่ง ไม่มีการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลฯ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Pr03 : ภาพ/ข่าว : ศุจินทรา ใจหาญ
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ” เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐในการแก้ไขปัญหาทางสังคมร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการทำงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ภายใต้แนวความคิด สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ ณ บริเวณศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ

#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 22 ก.ย.2561 เวลา 08.30 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “รวยเพื่อน คัพ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 พร้อมด้วย ดร.มนตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

16

17

18

19

20

21

22

23

24

#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/ช่าว พลอยฐิชาภรณ์

1

วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายอธิปไตย โยธามาตย์ รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561” ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 6 อาคารสาธารณสุข

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ

#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 06.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กล่าวเปิดงาน Car Free Day ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ พร้อมทั้งมอบใบประกาศแก่นักปั่นทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เนื่องจากสภาพอากาศมีฝนตกท่านนายกเป็นห่วงสุขภาพนักปั่นทุกท่านเเละการปั่นในครั้งนี้จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการการปั่นในครั้งต่อไป

2

3

4

5

6

7

8

9

Pr03: ภาพ/ข่าว ศุจินทรา ใจหาญ

ภาพ:ชาญชัย สวัสดี
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...