Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 13 มกราคม 2562 ตรงกับวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ พระเดชพระคุณ พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมณีวนารามเมตตาเป็นประธานและนำคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาตจากสาธุชนในกิจกรรมตักบาตรทุกวันอาทิตย์ ในการนี้นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ มอบหมายให้ นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมนำหัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาลนครอุบลฯ และสาธุชนผู้ใจบุญร่วมบุญตักบาตรในเช้าวันนี้

2

3

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

21

22

23

24

Pr.04 ขนิษฐวดี
ขนิษฐวดี ภาพ/ข่าว
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี อ่านสาส์นวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานต่อท่านประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนการบริหารงาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พนักงานเทศบาล ผู้ปกครองและนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
โดยในการจัดงานได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรเด็กดี มีจิตอาสา ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 8 คน ดังนี้
1.เด็กชายศุภสิน ลอยแก้ว โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
2.นางสาวอาทิตยา สมปาน โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
3.เด็กหญิงลลิตา กุฏโสม โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
4.นายพีระวัฒน์ พรมกอง โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
5.นายกันตินันท์ จันทร์เยี่ยม โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
6.เด็กหญิงกมลทิพย์ ปามุทา โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 
7.เด็กชายณัฐพงษ์ บุญมาก โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 
8.เด็กหญิงปนัดดา ไชยยะระ โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง
นอกจากนี้ยังมีชุดการแสดงจากวงดนตรี NB Band โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว กิจกรรมการแสดงบนเวทีของเด็ก เยาวชน โรงเรียนต่างๆทั้งในและนอกเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี กิจกรรมการประกวดคณิตคิดเร็ว กิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ และภาษไทย กิจกรรมตามซุ้มจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน กิจกรรมตามซุ้มจากสำนัก/กอง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ตลอดจนซุ้มอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยให้บริการเด็ก ๆตลอดการจัดงาน

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ภาพ/พงศธร,ชาญชัย 
,ชินวัตรและ ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ และร่วมอวยพรปีใหม่ 2562 ณ ชมรมผู้สูงอายุอุปลีสาน 6 และเวลา 11.30 น. ณ ชมรมผู้สูงอายุการประปาส่วนภูมิภาค

และเมื่อเวลา 11.00 น. .นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ และร่วมอวยพรปีใหม่ 2562 ณ กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดบูรพา

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22

23

24

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ภาพ/สุวิทย์ ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานายกเทศมนตรีนครอุบลฯ พบปะพูดคุยอสม. พื้นที่ศูนย์ 3 (พโลชัย) รุ่นที่ 7 ให้ได้รับข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทางสำนักงานเทศบาลนครอุบลฯ เเละเป็นการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินหน้าที่ต่อๆไป

2

3

4

5

pr03 : ภาพ/ข่าว ศุจินทรา ใจหาญ
ทีมฝ่ายบริการเผยเเพร่เเละวิชาการ

1

วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กวัดมหาวนาราม นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี ประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี สำหรับการจัดงานเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กกล้าแสดงออกถึงความสามารถในทางถูกต้อง และสร้างกิจกรรมให้เด็กและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมรื่นเริงสนุกสนาน

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

16

17

18

19

20

Pr.04 ขนิษฐวดี

ขนิษฐวดี ภาพ/ข่าว
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ